Atnaujintas 2007 vasario 21 d.
Nr.14
(1511)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dienos su šventais paveikslais

Janina SEMAŠKAITĖ

Ryšininkė Ona Veličkaitė-Mėta
Dauguose,
partizanų pagerbimo šventėje

(Tęsinys.
Pradžia Nr.1, 3, 5, 7, 10, 12)

Kitą dieną Juozas buvo palaidotas Budos kaimo kapinėse. Tai buvo labai malonus vaikinas, kaimo jaunimas jį mėgo, jo kapą mergaitės papuošė gėlėmis, iš baltų akmenėlių sudėliojo kryžių ir Gedimino stulpus. Stribai, apie tai sužinoję, atėjo į kapines, sutrypė kapą, išrovė gėles. Tačiau po nakties gėlės ir Vyčio kryžius vėl atsirado ant kapo. Stribai ėmė sekti, kas atneša ir pasodina gėles, tačiau to išaiškinti jiems nepavyko. Nepriklausomybės atkūrimo metais Juozo Savicko palaikai buvo perlaidoti Alytaus kapinėse.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija