Atnaujintas 2007 vasario 21 d.
Nr.14
(1511)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Mokytis užsienio kalbų – į biblioteką

Judita SKAČKAUSKIENĖ

Iš kairės: Lietuvos bibliotekų
kolektoriaus direktorius Linas
Janulevičius, knygyno „Rotas“
vadybininkas Audrius Kunigauskas
ir Anykščių viešosios bibliotekos
direktorius Romas Kutka

Sausio 17 dieną Anykščių savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo atidarytas užsienio kalbų knygyno „ROTAS“ informacinis centras. Centro veiklą ir vykdomą projektą pristatė knygyno vadybininkas Audrius Kunigauskas, o apie tokio centro būtinumą bibliotekose kalbėjo Lietuvos bibliotekų kolektoriaus direktorius Linas Janulevičius.

„Tapome ES nariais, keičiasi gyvenimiška situacija, bet dėl užsienio kalbų barjero vis dar esame provincija“, – kalbėjo L.Janulevičius. Kad nenukentėtų vaikai, gimę Anykščiuose ar Zarasuose, dėl informacijos ir naujausios užsienio kalbų vadovėlių ar literatūros stygiaus, steigiami „ROTO“ infocentrai, pasiryžę aprūpinti pačiais naujausiais leidiniais, vaizdinėmis ir garsinėmis mokymo priemonėmis. Kad pažadai neliktų pažadais, svečiai atvežė didelį pradinį centro knygų fondą. Gausiai susirinkę užsienio kalbų mokytojai ir moksleiviai čia pat žavėjosi gražiai išleistomis pasikalbėjimų knygelėmis, turtingais žodynais, katalogais, turėjo galimybę pavartyti naujausią metodinę medžiagą iš pasaulinių leidyklų.

Daug mokomosios medžiagos kompaktinių plokštelių, gramatikos pamokų programų, kur besimokantysis iš karto gali pasitikrinti savo žinias: teisingai atsakius, pasigirsta plojimai, o padarius klaidą, ji čia pat ištaisoma.

Svečiai kalbėjo, kad didelė dalis žmonių gali ir skaityti, ir rašyti užsienio kalba, bet nemoka kalbėti. Atvežta literatūra – puiki paspirtis šiam barjerui įveikti ir pradėti kalbėti. Tam tikslui pasiūlytos ir žodyno vartojimo knygos, ir savarankiško mokymosi kursai. Visiems kursams išleisti pratybų sąsiuviniai. Gausiausia pasiūla – anglų ir vokiečių kalbos mokymo priemonių. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus, kurio iniciatyva bibliotekoje įkurtas šis centras, vedėja Vyta Budavičienė vardijo svečiams, kurių užsienio kalbų mokymo priemonių trūksta bibliotekoje. „ROTO“ vadybininkas A.Kunigauskas prašė teikti paraiškas, pageidavimus, ir tikrai bus pristatyta pati naujausia mokymo medžiaga, tik tuomet įgyvendinamas projektas bus efektyvus. Viena svarbiausių infocentrų steigimo užduočių – palikti bibliotekoje knygą, kad mokytojai susipažintų su naujienomis neišvažiavę iš Anykščių. Žinoma, tai labai patogu moksleiviams ir studentams, kurie, apsilankę bibliotekoje ir susipažinę su „ROTO“ asortimentu ir galimybėmis, taps ir „ROTO“ klientais.

Rusų kalbos mokytojai turėjo nusiskundimų, kad atvežta metodika jau pasenusi. Jie taip pat norėtų mokyti vaikus iš pačių pažangiausių vadovėlių, pageidavo mokomosios medžiagos ir kompaktinių plokštelių, nes kaip tik garsinių kalbos mokymo priemonių labiausiai ir pasigendama, mokiniai neturi galimybės susipažinti su gražiausiais rusų klasikos tekstais. Svečias pažadėjo paieškoti galimybių tokiai padėčiai pagerinti.

Projektas yra ilgalaikis, numatoma Lietuvoje atidaryti 35 tokius centrus, o Anykščių viešoji biblioteka tapo 22-uoju.

Kviečiame visus mokytojus, moksleivius, studentus, bibliotekos bičiulius lankytis bibliotekoje, pasinaudoti nauja paslauga, reikšti savo pasiūlymus ir pageidavimus. „ROTO“ centro atstovai žadėjo rengti ir temines parodas, pavyzdžiui, atvežti vien tik ekonominę užsienio kalbos mokomąją medžiagą arba teisinę, ar kokia tik bus pageidaujama mūsų lankytojų.

Anykščiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija