Atnaujintas 2007 vasario 21 d.
Nr.14
(1511)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Įteiktos Nacionalinės premijos

Nacionalinės premijos laureatė
Mūza Rubackytė
su prezidentu Valdu Adamkumi

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus Nepriklausomybės atgavimo dienos išvakarėse įteikė Nacionalines kultūros ir meno premijas bei pasveikino laureatus. Lietuvos vadovas pabrėžė, kad pagerbiami asmenys, kurie savo tautą ir valstybę praturtina didžiausiu turtu – kūriniais ir darbais, išreiškiančiais dvasinio gyvenimo pilnatvę.


Raudonligės simptomai

Petras KATINAS

Žiniasklaida, be kandidatų į Savivaldybių tarybas skelbiamų paistalų, gavo naujo peno. Pasipylė komentarai dėl sovietinių liaudies dailininkų, skulptorių leninų, stalinų, keturių komunarų bei kitų komunistinės okupacijos šmėklų ir stovylų, esančių Grūto parke, apmokestinimo. Sovietiniais metais už tas skulptūras gavę „LTSR“ nusipelniusių meno ir kultūros veikėjų, profesorių vardus, puikias dirbtuves prestižiniuose sostinės ir kitų miestų vietose, solidžius honorarus, dabar reikalauja gana solidžių kompensacijų už visokių mašų melnik, pavadintų Maryte Melnikaite, bei panašių monstrų statulų demonstravimą Grūto parke.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija