Atnaujintas 2007 vasario 21 d.
Nr.14
(1511)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Įteiktos Nacionalinės premijos

Nacionalinės premijos laureatė
Mūza Rubackytė
su prezidentu Valdu Adamkumi

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus Nepriklausomybės atgavimo dienos išvakarėse įteikė Nacionalines kultūros ir meno premijas bei pasveikino laureatus. Lietuvos vadovas pabrėžė, kad pagerbiami asmenys, kurie savo tautą ir valstybę praturtina didžiausiu turtu – kūriniais ir darbais, išreiškiančiais dvasinio gyvenimo pilnatvę.

„Dažnai galima išgirsti žodžius, esą menas ir kūryba visada maištauja. Manau, kad ši teorija teisinga, bet tik iš dalies. Taip, tikrame mene visada yra maišto ir pasipriešinimo. Tačiau tas maištas stiprioje, talentingoje kūryboje ir sugestyviame kritikos žodyje visada nukreiptas ne prieš valstybę ar tautą, o prieš rutiną, sustabarėjimą ir neteisybę. Tai – maištas, kuriuo kūrėjas vaduojasi iš melo bei stereotipų pats ir kartu vaduoja visą bendruomenę, - sakė prezidentas V.Adamkus. – Talentingas eilėraštis, paveikslas ar fotografija, meniškas muzikos kūrinio atlikimas, kūrybingai ir kritiškai parašytas menotyros ar meno istorijos darbas žmogui visada suteikia laisvės impulsų. Todėl noriu pakartoti tai, ko ne kartą esu prašęs: būkite tautoje ne tik savo kūryba, bet ir gyvu žodžiu, aktyviu dalyvavimu sprendžiant visuomenei aktualius klausimus. Neškite žmonėms, ypač jaunuomenei, tikrąsias kultūros ir meno vertybes, padėkite piliečiams nepasimesti nei kultūriniame ar meniniame, nei visuomeniniame ar politiniame populizme“.

Pagal president.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija