Atnaujintas 2007 vasario 21 d.
Nr.14
(1511)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Savivalė Kauno savivaldybės Taryboje

Artėjant savivaldybės Tarybos rinkimams, išryškėja vis daugiau dabartinės valdžios didesnių ar mažesnių aferų eikvojant miesto biudžeto lėšas. Tik per tris pastaruosius mėnesius naujasis savivaldybės administracijos direktorius A.Keserauskas sugebėjo atskleisti anksčiau sudarytus nesąžiningus sandėrius, pagal kuriuos daugiau kaip 20 mln. litų būtų iššvaistyta, o keli milijonai litų jau išeikvota Fredos privačių namų aplinkai sutvarkyti iš miestui skirtų gatvėms remontuoti lėšų.

Didelį rezonansą tarp Kauno gyventojų sukėlė ir mero A.Garbaravičiaus su nepaaiškinamu užsidegimu propaguojama Sporto ir pramogų rūmų statyba Nemuno saloje. Tačiau tam labai prieštarauja daugybė kauniečių, pasisakiusių laikraščiuose, mitinge prie savivaldybės, piliečių judėjimo „Kitas pasirinkimas“ susirinkime (2006 01 16). Priimtoje rezoliucijoje Seimui, Vyriausybei ir Kauno miesto Tarybai akcentuojama, kad statyboms Nemuno saloje turi būti atlikta kvalifikuota nepriklausoma ekspertizė ir kad miesto biudžetas nebūtų klampinamas į dideles ilgametes skolas. Buvo siūloma sporto rūmų statybai surasti kitą tam tinkamesnę vietą, o projektavimą ir statybą perduoti privačiam kapitalui. Kauno miesto savivaldybė neturėtų prisiimti jokių finansinių įsipareigojimų. Deja, meras A.Garbaravičius ir jo bendrapartiečiai atmetė pagrįstą visuomenės reikalavimą, forsavo koncesijos sutarties svarstymą, net eliminuodamas iš jos parengimo administracijos direktorių A.Kesarauską. Matyt, išsigąsta, kad jis gali atskleisti dar daugiu aferų.

Iš spaudoje pateiktų duomenų galima spręsti, kad koncesijos konkursą laimėjusi Prancūzijos bendrovė iki šiol pateikė tik architektūrinę rūmų projekto dalį ir neapsiimanti statybos finansavimo. Konsorciume jai priklausytų tik 20 proc. akcijų, o likusi 80 proc. dalis tektų „Žalgirio“ krepšinio klubui. Tačiau, kaip aiškėja iš jo prezidento A.Sabonio pasisakymų, ir klubas, ir jis asmeniškai sporto rūmų statybai lėšų neskirtų. Taigi visiškai neaišku su kuo savivaldybė sudarys koncesijos sutartį, tuo labiau kad ji pati turi 30 proc. „Žalgirio“ klubo akcijų. Pati savivaldybė su savimi sutarties sudaryti negali.

Nesuprantama, kodėl taip forsuojama koncesijos sutartis: nėra nei rūmų inžinerinio projekto, nežinoma ir sąmata, nežinomas ir laimėjęs konkursą generalinis koncesininkas. Matyt, svarbiausias variklis – artėjantys rinkimai, o dabartinei valdžiai gyvybiškai svarbu įvykdyti kažkam duotus įsipareigojimus. Tačiau Kauno gyventojams svarbu kitkas, – kad miesto biudžeto lėšos (daugiau nei 200 mln. litų) būtų eikvojamos racionaliai, kad visos statybos miesto centre būtų sprendžiamos kompleksiškai. Ypač atsakingai reikia spręsti grėsmingai augančias transporto problemas.

Todėl siūlome ir atsakingai reikalaujame, kad Kauno savivaldybės Tarybos nariai, dar siekiantys būti išrinktais kitai kadencijai, nedelsdami burtųsi bendram darbui ir sustabdytų karštligišką mero A.Garbaravičiaus grupuotės veiklą. Negalima leisti atsakomybę praradusiems valdininkams toliau švaistyti miesto biudžeto lėšų, parceliuoti žemės sklypų, pastatų ir kitų miesto vertybių. Palikime visus šiuos klausimus naujai išrinktai Tarybai. Tikime, kad kauniečiai nebus abejingi ir sugebės išrinkti tinkamesnius atstovus į savivaldybės Tarybą, kurie ir nuspręs, kaip racionaliau naudoti miesto biudžeto lėšas. Dabar valdantieji, nesugebėję per ketverius darbo metus atsakingai spręsti gyvybiškai svarbių miesto gyventojams klausimų, per iki rinkimų likusius keletą mėnesių skubotais sprendimais gali tik dar labiau komplikuoti naujos Tarybos darbą.

Prof. habil.dr. Aloyzas DIRSĖ

Prof. habil. dr. Mečislovas VAIČYS

Prof. dr. Bronius MARTINKUS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija