Atnaujintas 2007 vasario 21 d.
Nr.14
(1511)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Jo stiprybė – mums pamoka

Marija MACIJAUSKIENĖ

Motiejus Lukšys ir jo pirmokėlė
vaikaitė Eglė
Ričardo ŠAKNIO fotokopija

Mano kartos vaikams, t.y. prieš Antrąjį pasaulinį karą lankiusiems pradžios mokyklą, Motiejaus Lukšio knygos „Aukso trupiniai“ (1935 m.), „Gailestingoji sesutė“ (1937 m.), „Saulėtą dieną“ (1938 m.) buvo didžiausias lobis. Skaitytos nuskaitytos po kelis kartus. Jos buvo mokyklų bibliotekėlėse. Po karo iš visų bibliotekų jos turėjo būti išimtos ir sunaikintos. Todėl antikvariatuose jų ir su žiburiu nesurastum. Varge, varge! O dabartinis praeivis, kaip liudija Juro Jankevičiaus televizijos laida „Klausimėlis“, net K.Donelaičio ar kurio kito mūsų literatūros klasiko pavardės negirdėjęs, o ką jau kalbėti, kai praeiviai nupaisto, kad ta ar ana žymi Lietuvos asmenybė yra Afrikos tautų „nuosavybė“... Tad rašytojo ir pedagogo M.Lukšio pavardė dabar daugumai ir nematyta, ir negirdėta. Taip nutiko dėl to, kad vyriausybė neturi apmąstytos kultūros strategijos: baigiame paminti mūsų dvasinį palikimą, tampame mankurtais.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija