Atnaujintas 2007 vasario 28 d.
Nr.16
(1513)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Nauja darbotvarkė
Lietuvai

Rinkimai, rinkimai...

Statistika ženklina
procesus, reikšmingus
Bažnyčios ateičiai

Signatarų namus
papuošė istorinis
paveikslas

Apie ekspedicijas
po lietuvių tremties
vietas

Siekiame turėti
„tiesos burną“

Dienos su šventais
paveikslais

„Skola“ Vaižgantui
„grąžinta“ po...
84 metų

Teesie Lietuvos
valstybė ir vėl

Popiežius remia aprūpinimo vakcina projektą

Mindaugas BUIKA

Jordanijos karalienė Ranija popiežiui
Benediktui XVI pristatė tarptautinį
aprūpinimo vakcina projektą,
kuriuo bus išgelbėtos milijonų
neturtingų kraštų gyventojų gyvybės

1,5 mlrd. dolerių karitatyvinis projektas

Prasidėjus Gavėniai ir laukiant Atpirkėjo prisikėlimo džiugių švenčių, su didžiuliu uolumu pradedami ir įgyvendinami įvairaus lygio tarptautiniai socialinės paramos projektai, daugelį kurių paremia ir popiežius Benediktas XVI. Štai kaip tik šiam tikslui Vatikane jis susitiko su penkių valstybių užsienio reikalų ministrais, Jordanijos karaliene ir Pasaulio banko vadovu bei kitais politikais ir verslininkais, pradėjusiais 1,5 mlrd. dolerių vertės aprūpinimo vakcina projektą, kuriuo siekiama apsaugoti nuo užkrečiamų ligų neturtingų šalių vaikus.


Iškilusis baltistas visada laukiamas ir prie Baltijos

Gediminas GRIŠKEVIČIUS

Akademikas Zigmas Zinkevičius
2007-ųjų sausio 11-ąją Palangoje

„Jei kam Lietuva tik cirko arkliukas, ant kurio jis per tautines šventes – per Vasario 16-ąją pajodinėja, o gerai uždrožęs ir per politinį priešą peršoka, tam aš visuomet sukelsiu tik „papiktinimą“, nes man Lietuva – žemės žodis švenčiausias“.

Bernardas Brazdžionis, „Credo“

Ilgokai rinkausi šį viduržiemį žodžius aprašyti susitikimui su žmonėmis, kurie nemeluotai laukiami kaip artimiausi giminės – tad negaliu nesijaudinti.


Buvo įnikęs į knygas

Bronius VERTELKA

Iš kairės: Motiejaus Lukšio dukra
Nijolė Lukšytė, sūnus Saulius
Lukšys, anūkė Eglė Paulauskienė
ir marti Irena Lukšienė

„Augau darnioje šeimoje. Tėvas joje buvo dorovingumo, sąžiningumo garantas. Jis mokė, kaip reikia gyventi, kaip elgtis, ką daryti patekus į bet kokią situaciją. Jis formavo mūsų, vaikų, dvasinį pasaulį. Jis man buvo idealas, nors dvasiškai artėti prie jo pradėjau netekusi mamos. Sulaukusi brandžių metų galiu pasakyti: tėvas buvo vertas tikro vyro vardo“, – kalbėjo Nijolė Lukšytė konferencijoje „Rašytojui, pedagogui Motiejui Lukšiui – 100 metų“, kuri vyko Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „Antrasis aukštas“. „Tėvo bibliotekoje aptikęs knygą apie aviaciją ja susidomėjau. Vėliau aviacijai atidaviau visą savo prasmingą gyvenimą“, – sesers mintis pratęsė Saulius Lukšys, M.Lukšio sūnus.


Muzika – mokytojui atminti

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Andrius Pleškūnas groja
Palangos Švč. M.Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčioje

Dabartinė neogotikinė Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia baigta statyti 1907 metais. Taigi švenčiama šimto metų sukaktis pažymima įvairiais profesionaliais muzikiniais renginiais, prasidėjusiais dar pernai. Prieš šv. Kalėdas čia buvo surengtas profesionalios sakralinės muzikos festivalis, kuriame dalyvavo Lietuvos ir užsienio atlikėjai.


Senamiesčio kapinių kryžiai

Bronius VERTELKA

S. Leonora (kairėje) ir parodos
autorė Irena Giedraitienė

Per Užgavėnes Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „Antrasis aukštas“ atidaryta Irenos Giedraitienės fotografijų paroda „Kryžių tylėjimas“.

Mintis surengti tokią parodą kilo miesto bendruomenės „Senamiestietis“ pirmininkei Marijai Paraščiakienei. Ji prikalbino savo vaikystės ir jaunystės draugę Ireną Giedraitienę, kad ši savo fotografijose įamžintų Panevėžio senamiesčio kapinių paminklus. Toks pasirinkimas krito neatsitiktinai. Panevėžietė fotomenininkė – tarptautinių, pasaulinių parodų, konkursų dalyvė, turinti 38 apdovanojimus. Svarbiausias jų – „World Press photo-75“ pirmasis prizas „Aukso akis“.


Uteniškės kūriniai anykštėnams

Judita SKAČKAUSKIENĖ

Dailininkė Jūratė Mitalienė (kairėje)
su renginio vedėja Judita Skačkauskiene

Nuo sausio 15 dienos Anykščių viešosios bibliotekos lankytojai turėjo puikią galimybę susipažinti su dailininkės Jūratės Mitalienės kūryba.

Kaip visada, įdomiausia parodos dalis yra susitikimas su jos autoriumi. Vasario 15 dieną Jūratė mielai sutiko pasidalyti mintimis apie savo nueitą kūrybinį kelią.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija