Atnaujintas 2007 kovo 7 d.
Nr.18
(1515)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Konkursas „Lietuvių kalbos kelias į mano parapijos bažnyčią“

Norime, kad visi jaunieji tikėjimo broliai susipažintų su savo parapijos istorija ir sunkiu lietuvių kalbos keliu į Vilniaus krašto bažnyčias. Kartu norime, kad būtų nutiesti keliai į ateitį, sudarytos sąlygos lietuviškų mokyklų mokiniams melstis lietuviškai savo parapijose.

2006-aisiais sukako 100 metų, kai lietuviai kunigai 1906 metais parašė laišką popiežiui Pijui X apie lenkų kalbą Lietuvos bažnyčiose. Deja, visą XX amžių netrūko priešiškų jėgų, nenorinčių įsileisti į bažnyčias lietuvių kalbos. Net XX amžiaus antrojoje pusėje vienos parapijos dvasininkas sakė: „Greičiau man plaukai išaugs ant delno, negu lietuvių kalbą įleisiu į bažnyčią“.

Vilniaus krašte niekada netrūko šios vietos patriotų kunigų, o tarp jų – S.Gimžauskas, A.Petrulis, A.Burba, Šaparas, K.Čibiras ir kt. Kartu netrūko ir labai priešiškų jėgų, labiausiai prieš lietuvių kalbą buvo nusiteikę arkiv. R.Jalbžykovskis ir vysk.A.Zverovičius (apie juos rašyta „XXI amžiuje“, Nr.4).

Kun S.Gimžauskas XIX amžiaus antrojoje pusėje gerai matė sulenkėjusių tautiečių gyvenimą Nemenčinėje. Jis rašė: „Kaipgi keistas nemencinas, kad gimtosios kalbos ginas...“ Mat Nemenčinės miestelis buvo jau sulenkėjęs ir nenorėjo pripažinti savo protėvių kalbos.

Kviečiame Vilniaus ir Šalčininkų rajonų moksleivius rašyti rašinius apie tai, kaip lietuvių kalba buvo naikinama ir kaip dabar skinasi kelią į parapijų bažnyčias, kokios tam yra kliūtys ir kaip jas įveikti.

Geriausi rašiniai bus premijuoti ir paskelbti laikraštyje. Konkurso prizinis fondas – 600 litų. Rašinius reikia atsiųsti iki š. m. gegužės 1 dienos. Jie bus įvertinti iki gegužės 15 dienos. Rašinius siųsti „XXI amžiaus“ redakcijos adresu:

a.d. 211, LT – 44003 Kaunas – C

Organizacinis komitetas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija