Atnaujintas 2007 kovo 7 d.
Nr.18
(1515)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dienos su šventais paveikslais

Janina SEMAŠKAITĖ

Alfonsas Lukšys turi daug
ką papasakoti apie praeitį
Viktoro KAMINSKO nuotrauka

(Tęsinys.
Pradžia Nr.1, 3, 5, 7,
10
, 12, 14, 16)

– Su nerimu savaitgaliais brolis Vytautas iš Trakų mokytojų seminarijos, aš iš Aukštadvario progimnazijos skubėdavome namo. Atsimenu, – pasakoja Alfonsas Lukšys, – vieną 1943 metų pavasario vakarą. Į mūsų namus susirinko aplinkinių kaimų jauni vyrai, atėjo ir mokytojai. Ilgai šnekėjosi, tarėsi. Vienas savigynos būrys susikūrė mūsų kaime. Tada sukrutom visi: brolis iš sudegusio rusiško tanko pargabeno priešlėktuvinį kulkosvaidį. Išardėm, nušveitėm, išmirkėm tepaluose vidaus mechanizmus ir nudžiugom: veikia!

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija