Atnaujintas 2007 kovo 7 d.
Nr.18
(1515)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Žygdarbis okupuotoje Lietuvoje

Vasario 10-ąją Kaune, Karininkų ramovėje, buvo paminėtos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos Deklaracijos 58-osios metinės (išsamiau apie tai rašyta „XXI amžiuje“, Nr. 13). Dar kartą prisimindami Lietuvos didvyrių žygdarbį, kai šaltomis 1949 metų vasario dienomis partizanų vadai susirinko į savo suvažiavimą ir paskelbė Deklaraciją, okupacijos sąlygomis skelbiančią Lietuvos tikslą tapti demokratine valstybe, pateikiame paminėjimo organizatorės Auksutės Skokauskienės, Deklaracijos signataro Adolfo Ramanausko-Vanago dukros, pranešimo dalį. Perskaitę suprasime, kokiomis sunkiomis sąlygomis partizanų vadams teko pralaužti okupantų žiedą, kad susirinktų į istorinį suvažiavimą.


Didvyriai nemiršta...

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras išleido antrąjį „Liongino Baliukevičiaus – partizano Dzūko dienoraščio“ leidimą. Šio Dzūkijos partizano „Dienoraštis“ apima trumpą laikotarpį – nuo 1948 m. birželio 23 d. iki 1949 m. birželio 6 d., t.y. beveik metus. Dainavos apygardos vadas L.Baliukevičius-Dzūkas kartu su kitais trimis partizanais žuvo 1950 m. birželio 24-osios naktį, apsuptas MGB operatyvinės grupės, kurią prie partizanų bunkerio atvedė išdavikas. Šis svarbus istorinis liudijimas apie Dzūkijos partizanų veiklą nepaprastai sunkiomis partizaninio pasipriešinimo sąlygomis pusę amžiaus išgulėjo buvusiame KGB archyve, o atgavus nepriklausomybę Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga „Dienoraštį“ išleido kartu su kunigo Justino Lelešiaus-Grafo dienoraščiu 1994 metais. Antrasis leidimas yra naujai suredaguotas, papildytas gausiomis nuotraukomis iš Dzūkijos partizanų gyvenimo ir išleistas žymiai geresniu poligrafiniu pavidalu.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija