Atnaujintas 2007 kovo 14 d.
Nr.20
(1517)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kūrybos puokštė – šv. Kazimierui

Rokas VAIDOTAS

Romano „Kaip ir anuomet“ ištrauką
skaito Kotryna Brazaitytė. Kairėje –
autorius Liudas Gustainis

Kūrybos vakare – renginio dalyviai
(iš kairės): Dalė Sutkuvienė, Onutė
Jasinskienė, Petronė Veiverienė,
Vladas Vaitkevičius
ir Edmundas Janušaitis

Kovo 5 dieną, ramią sekmadienio popietę, Lekėčių bendruomenės centre įvyko penktasis, jubiliejinis, respublikinis rašytojų kūrybos vakaras „Kūrybos puokštė šv. Kazimierui“. Vakaronę pradėjo Lekėčių seniūnas Jonas Albinas Kubilius. Skaidriu balsu išvingiuotos Lekėčių krašto bardės Erikos Lukšienės atliekamos dainos sukūrė jaukią erdvę susirinkusių poetų posmams. Savo kūrybą skaitė lekėtiškė poetė Dalė Sutkuvienė, Šakių rajono poetė Onutė Jasinskienė, humoristė ir satyrikė iš Kauno Petronė Veiverienė, plačiau žinoma „Petruškos“ slapyvardžiu, taip pat kiti Kauno poetai ir rašytojai: Vladas Vaitkevičius, Alfas Pakėnas, Edmundas Janušaitis, Liudas Gustainis. Bardas E.Janušaitis atliko dvi savo kūrybos dainas, L.Gustainis pristatė savo naują romaną „Kaip ir anuomet“, o kūrinio ištraukas skaitė Lekėčių mokyklos mokinė Kotryna Brazaitytė ir E.Janušaitis.

V.Vaitkevičius pristatė savo kūrybos sutelktinę „Šešėly krintančios žvaigždės“, kuri ypač patiko vietos bendruomenės žmonėms.

Vakaronę organizavo Lekėčių laisvalaikio centro režisierė Vaida Brazaitienė, jai talkino Lekėčių literatų klubo „Šilagėlė“ pirmininkė Regina Klimaitienė, taip pat Rūta Krikštopaitienė drauge su Lekėčių vidurinės mokyklos literatais, kurie paruošė ir iliustravo poezijos pavasario Lekėčiuose leidinuką.

Vėliau Lekėčių seniūnas svečiams įteikė padėkos raštus. Prie paminklo Lekėčių globėjui šv. Kazimierui buvo uždegtos žvakės.

Lekėčiai, Šakių rajonas

Birutės KAIRAITYTĖS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija