Atnaujintas 2007 kovo 14 d.
Nr.20
(1517)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vis naujas Čiurlionis

Benjaminas ŽULYS

Atrodo, kad apie didį kompozitorių ir dailininką Mikalojų Konstantiną Čiurlionį sukaupta ir pagarsinta labai daug įvairios medžiagos. Šiais tyrinėjimais ir tolesniais darbais muzikos srityje intensyviai užsiėmė ir daug nuveikė prof. Vytautas Landsbergis, Jadvyga Čiurlionytė, Valerija Karužienė, o kompozitoriaus anūkas pianistas Rokas Zubovas, simfoniniai orkestrai, kiti atlikėjai įvairiose koncertų salėse atlieka M.K.Čiurlionio kūrinius. Be to, Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje Kaune daug metų eksponuojami šio iškilaus menininko dailės kūriniai. Čiurlionio fortepijoniniai, simfoniniai kūriniai gerai žinomi ne vien Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, neginčijama, kad tai pasaulinio lygio menininkas.

Prieš kurį laiką Jungtinių Amerikos Valstijų „Celestion Harmonies“ firma pradėjo leisti ir toliau leidžia visų Čiurlionio fortepijoninių kūrinių, įrašytų į kompaktines plokšteles, seriją. Kompozitoriaus muziką prieš septynerius metus pradėjo leisti kompaktinėse plokštelėse vokiečių pianistas Nikolausas Lahusenas.

M.K.Čiurlionis ypatingas ir tuo, kad jis ne tik kūrė, bet ir perrašė, tokiu būdu išsaugojo nuo išnykimo kitų kompozitorių kūrinius.

Dar maždaug prieš dešimtmetį manyta, kad fortepijoniniai Čiurlionio kūriniai išsiteks dviejose kompaktinėse plokštelėse, tačiau ir toliau atrandamas naujas Čiurlionis. Daug jo piešinių, eskizų iki šiol liko neeksponuoti; dėl jų trapumo saugojami muziejaus fonduose.

Kūrėjo kelią apvainikavo neseniai Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje įvykusi popietė, kurioje buvo pristatyti trys nauji Čiurlioniui skirti leidiniai. Tai dailės kompozicijų, eskizų ir piešinių katalogas „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: piešiniai, kompozicijos, eskizai, grafika“. Katalogas byloja apie dailininko kūrybinius ieškojimus nuo idėjos gimimo iki galutinio varianto ir išbaigto paveikslo. Leidinyje – 747 spalvotos iliustracijos, tarp kurių yra nemažai piešinių ir eskizų, saugomų muziejaus fonduose. Įdomu, kad dailininkas piešė ir savo kolegų, kitų žmonių portretėlius, taip pat – jų šaržus.

Šio katalogo sudarytoja menotyrininkė Milda Mildažytė-Kulikauskienė įdėjo daug triūso, kad plačioji visuomenė galėtų dar artimiau pažinti Čiurlionį. Tik apgailestauta, kad katalogas išleistas vien lietuvių kalba, o juk Čiurlionis žinomas ir kitų tautų meno mylėtojams…

Ne vienerius metus muzikinę Čiurlionio kūrybą tyrinėjo muzikologas Darius Kučinskas. Savo darbo rezultatus jis apibendrino leidinyje „Chronologinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos katalogas“. Jame pirmą kartą pateikiami visi Čiurlionio muzikiniai rankraščiai. Leidinyje yra kompozitoriaus studijų laikų muzikiniai užrašai bei perrašyti kitų autorių kūriniai.

Trečias leidinys, kuris išvydo dienos šviesą, yra minėtosios „Celestion Harmonies“ išleistoji ketvirta kompaktinė plokštelė su Čiurlionio fortepijoniniais kūriniais. Juos į plokštelę įgrojo kompozitoriaus anūkas R.Zubovas, kuris, kaip ir M.Mildažytė-Kulikauskienė bei D.Kučinskas, dalyvavo leidinių pristatyme.

Dabar ruošiamasi išleisti M.K.Čiurlionio akademinį laiškų rinkinį.

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija