Atnaujintas 2007 kovo 14 d.
Nr.20
(1517)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kas stumia mūsų vaikus į fizinį ir moralinį liūną?

Yra tokia LTV 2 kanalo laida „Keliaukime“. Kovo 2 dieną per šią laidą buvo rodomos Europos aludės, kavinės, kuriose žmonės geria alkoholį – alų, vynus ir kt... Ar tai nekelia minčių, kad Lietuvos milijonieriai, įvairiais nešvariais būdais daro reklamą ir laisvoje Lietuvoje stumte stumia mūsų vaikus į fizinį ir moralinį liūną. Todėl gal nebereikia stebėtis, kad mūsų vaikai, kurie lanko treniruotes ir dalyvauja varžybose, nepatenkinti varžybų rezultatais pradėjo kariauti alaus skardinėmis...

Maždaug prieš pusmetį Rokiškio bibliotekoje teko dalyvauti susitikime su žurnalistu R.Sakadolskiu, kurio paklausiau, kaip reikia kovoti su alkoholizmu ir narkomanija. Buvo atsakyta, kad tai labai sunki problema... Iš tiesų tai siaubinga problema! Tik baigėsi savivaldybių rinkimai, ir kas nuo to pasikeitė? Ir ar pasikeis? Kaip sėdėjo, taip ir liko visi tie patys „pensininko“ AMB klano valdininkai, kurie net pirštelio nepajudino, kad mūsų tauta vaduotųsi iš šio blogio liūno, kuriame jau skandinami ir mūsų vaikai – Lietuvos ateitis... Argi dėl to nėra kalti mūsų valdžios rinkėjai, tiek atėję balsuoti, tiek neatėję?

Reikėtų šalinti visus tuos, kurie tik sėdi valdžios kėdėse ir visokiais būdais stengiasi jose išlikti. Tiek Seime, Vyriausybėje, tiek ir apskrityse, rajonuose, seniūnijose... Jie nieko naudinga nedaro Lietuvai, stengiasi kuo daugiau prisiplėšti iš valstybės ir Europos milijonų...

Už metų – jau ir Seimo rinkimai. Pats laikas jiems ruoštis. Kad vėl į valdžią neišrinktume pataikūnų, savanaudžių, kurie visai nesirūpina Lietuva, jos ateitimi, mūsų vaikais, kad jie būtų apsaugoti nuo globalinio purvo, kad išaugtų visaverčiais tautos piliečiais. O tai – valstybės pamatas.

Regina PRASCEVIČIENĖ

Rokiškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija