Atnaujintas 2007 kovo 16 d.
Nr.21
(1518)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia... (Vincas Kudirka)

Mons. Alfonsas SVARINSKAS

Paminėjome 17-ąsias nepriklausomybės atkūrimo metines. Kovo 11-oji yra dviejų ankstesnių deklaracijų priminimas ir patvirtinimas: 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje Tautos taryba paskelbė Lietuvai ir pasauliui, kad atkuriama laisva, demokratiška Lietuvos valstybė (ir tai įvyko po 123-ejų Rusijos okupacijos metų!), o 1949 m. vasario 16-ąją Lietuvos laisvės kovos sąjūdis, vienintelė to meto okupacijos sąlygomis teisėta valdžia, paskelbė savo Deklaraciją ir kvietė kovotojus ištverti ir iškovoti Lietuvai laisvę. Liūdna, žiaurios okupacijos metais nė vienas to meto signataras nesulaukė laisvės. Taigi ši šventė kiekvienam lietuviui yra brangi ir nepamirštama. Lenkime galvas prieš amžinuosius didvyrius, prieš visus, kurie šią kovą rėmė Lietuvoje ir užsienyje.


„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ kelias

Prieš 35 metus (1972 03 19) pasirodė „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ pirmasis numeris

Vytautas SEDZENIAUSKAS

Klausydamiesi laidų iš užsienio („Amerikos balso“ ir Vatikano radijo), prieš daugiau nei 30 metų išgirdome, kad atsirado kažkoks pogrindinis leidinys – „Kronika“, slaptai leidžiamas Lietuvoje ir perduodamas į užsienį slaptais keliais. Nors transliacijos buvo labai trukdomos, bet supratome, kad tai lietuviškas, katalikiškas leidinys, ir jis atrodė lyg šviesos blyksnis tamsioje okupacijos naktyje. Jame buvo įvairių žinių ir iš mūsų krašto – Vilkaviškio, Kybartų. Vienas kito klausinėjome, kaip, iš kur gauti šį laikraštį, gal kas nors žino, kaip jį rasti. Reikėjo dar turėti patikimų žmonių, kuriais galėtum pasitikėti. Laikas slinko, bet mes nieko neužčiuopėme. Prie Kybartų parapijos bažnyčios gyveno kelios vienuolės. Viena, atrodo, buvo net vargonininkė. Bet mes, vilkaviškiečiai, jų nepažinojome, o radijas vis kalbėjo ir nauji laikraštėliai pasiekė užsienį. Kažkas iš pažįstamų gavo vieną egzempliorių, ir jis ėjo iš rankų į rankas. Laikraštis visiems patiko, o tas asmuo nesakė ir slėpė, iš kur gavo.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija