Atnaujintas 2007 kovo 16 d.
Nr.21
(1518)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno )) dekanate

Šiluvos Švč.Mergelės Marijos paveikslo kelionė

Vandžiogalos klebonas
kun. Albinas Graužinis kalbėjo
apie šv. Kazimierą,
didį Švč. M. Marijos šlovintoją

Po Kauno arkivyskupijos parapijų bažnyčias keliauja Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopija. Šios iškilmės skiriamos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui. Apsireiškimas buvo didelė, reikšminga dovana istorijos audrų blaškomai mūsų tautai.

Bažnyčiose tikintiesiems aiškinama Apsireiškimo Šiluvoje reikšmė, paveikslo kopijos dvasinė vertė. Jausdami begalinį dėkingumą Dievo Motinai Marijai ir suvokdami krikščionišką atsakomybę už gyvenamą metą, pradėjome dvejus metus truksiantį pasirengimo Jubiliejui laikotarpį, sako susitikimuose su tikinčiaisiais mūsų dvasininkai. Per šiuos metus bus siekiama atnaujinti ir sustiprinti krikščionišką tikėjimą ir gyvenimą parapijose. Ypatingas dėmesys skiriamas Eucharistijos slėpinio šventimui, pamaldumui į Dievo Motiną Mariją, šeimų krikščioniško gyvenimo ir dvasinių pašaukimų ugdymui. Marijos Apsireiškimo šviesai atverti savo širdis kviečiami visi geros valios žmonės, ieškantys Dievo, gyvenimo prasmės ir tiesos. Šis pasirengimas galėtų būti kelionė per mūsų krikščioniško tikėjimo ir gyvenimo slėpinį, sujungiantį visus draugėn ir kviečiantį garbinti Vienatinį Dievo Sūnų, tapusį Marijos Sūnumi, dabar pabrėžiama per šv. Mišias bažnyčiose.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija