Atnaujintas 2007 kovo 16 d.
Nr.21
(1518)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Inkubatoriaus paukščiai

Petras KATINAS

Prieš Kovo 11-ąją, rengiantis paminėti Nepriklausomybės atkūrimo 17-ąsias metines, dienraštis „Lietuvos rytas“ paskelbė „Vilmorus“ apklausos duomenis apie tai, kokiais politikais ir partijomis daugiausia pasitiki Lietuvos žmonės. Daugeliui šie duomenys sugadino šventę, o kiti negalėjo patikėti savo akimis. Pasirodo, „populiariausias“ Lietuvos politikas (po prezidento V.Adamkaus) yra Konstitucijos pažeidėjas ir priesaikos laužytojas R.Paksas, o už jo partiją Seimo rinkimuose balsuotų daugiausia žmonių – per 16 proc. Aišku, tikėti apklausų duomenimis ir pateikiamomis reitingų lentelėmis, kad tai tiksliai atspindi visuomenės nuomonę, negalima. Juk ir šiose įstaigose, be abejonės, neapsieinama be pokiliminių žaidimų. Tačiau šis faktas rodo, kad didelė tautos dalis, visada rodanti nepasitenkinimą įvairiais valdžios žmonių pažeidimais, netikėtai „atleidžia nuodėmes“ vienam didžiausių pažeidėjų. Be to, tokie „Vilmorus“ apklausos duomenys verčia klausti, kodėl nemaža tautos dalis vis dar neatsisako mesijo ar gelbėtojo paieškos sindromo. Jeigu per praėjusius Seimo rinkimus tokiu gelbėtoju apsiskelbęs ateivis iš Rusijos, populistas ir sukčius Kėdainių oligarchas gavo tokią didžiulę paramą iš apgautų naivių rinkėjų, tai dabar į jo vietą taikosi dar tamsesnis ir labiau susikompromitavęs žmogus. Žinoma, ir už ano, ir už šito stovi galingos jėgos iš buvusio „didžiojo brolio“ šalies, iš ten plaukia ir pinigai. Tai nėra be perstojo puolamų landsbergininkų išsigalvojimas. Jau vien tai, kad į R.Pakso komandą buvo „kooptuotas“ ne mažesnis sukčius ir aferistas Audrius Butkevičius, labai daug ką pasako. Paksininkų beatodairiškas veržimasis į sostinės valdžią, į savo rinkimų sąrašą įtraukus beveik pusę rusų (netgi ne Lietuvos piliečių) ir pasitelkus Lenkų rinkimų akciją, turi tikslą ne tiktai dosniai papildyti paksininkų kasą, bet ir paversti Vilniaus kraštą kartu su Lietuvos sostine nauja „vilenščizna“, savotiška autonomija, kaip dabar yra Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Tai aišku kaip dukart du. Pakanka tiktai perskaityti Lenkų rinkimų akcijos vadovo Seimo nario Voldemaro Tomaševskio padėkos kreipimąsi, išspausdintą rusiškuose savaitraščiuose. Jame šis beveik nesimaskuojantis autonomininkas kreipiasi: „Brangūs „Vilenskogo kraja“ rinkėjai!“ Atkreipkite dėmesį tie, kurie dar nepamiršote rusų kalbos – ne „Vilniuskogo kraja“, o „Vilenskogo“. Taigi V.Tomaševskis mūsų sostinę vadina ne Vilniumi, o Wilno. Dar daugiau, šis veikėjas akcentuoja, jog šiuo metu Lenkų rinkimų akcija yra pati stipriausia nacionalinių mažumų organizacija, kuri sugeba, atėjus palankiam metui, sutelkti visas Lietuvos nacionalines diasporas prieš „bendrą pavojų“. Kokį pavojų? Ogi vienvaldystei Vilniaus krašte.

„Vilnijos“ draugijos pirmininkas Ričardas Čekutis konstatuoja, kad faktiškai Vilniaus ir Šalčininkų rajonus mūsų valstybė jau prarado, o buvusių autonomininkų siekiai ir tikslai, skelbti pirmaisiais nepriklausomybės metais, jau faktiškai legalizuoti. Tik aklas negali nematyti to, kad nacionaliniai, kultūriniai ir politiniai aspektai Vilniaus krašte nepaprastai blogi ir pavojingi visais atžvilgiais. Anot R.Čekučio, padėtis šiame krašte blogesnė nei Baltarusijoje (jis turi galvoje ne ekonominę, o politinę padėtį). Vietiniai Vilniaus ir Šalčininkų rajonų veikėjai tvarkosi kaip nuosavuose dvaruose. Lietuvybė gujama iš visur ne ką mažiau nei prieškario okupacijos metais. Faktiškai kuriama ne lenkų, o rusų autonomija.

Ir štai dabar avantiūristas R.Paksas broliaujasi su autonomininku V.Tomaševskiu ir deda visas pastangas šeimininkauti ir Vilniuje. Aišku, tai ne R.Pakso-A.Butkevičiaus ir prie jų prisišliejusio „tautos pažangiečio“ Kovo 11-osios Akto signataro Rolando Paulausko užmojai. Jie – tik už virvučių tampomos marionetės, kaip ir kiti paksininkai bei „tautos pažangiečiai“. Ir tampomi jau nuo seno – nuo pat pirmųjų atkurtosios nepriklausomybės metų. Štai netgi dabar „tautos pažangos“ kūrėjas Seimo narys Egidijus Klumbys didžiausiu Lietuvos priešu skelbia prof. V.Landsbergį, kuriam jis „net rankos nepaduotų“ (!).

Neatrodo, kad ir prof. V.Landsbergis norėtų tepti ranką ją paduodamas tokiems kaip E.Klumbys, R.Paulauskas ar A.Butkevičius. Jiems rankas tiesia nebent Paleckių dinastijos atstovas – Seimo narys Algirdas Paleckis ir jo partiečiai. Su pačiu pirmuoju sekretoriumi priešakyje. Beje, tas pirmasis, prie kurio įsigalėjimo daug prisidėjo „tautos pažangiečiai“, Vilnijos krašto autonomininkai, vaidina dar vieną komediją, iš A.Paleckio perimdamas vyriausiojo derybininko dėl naujos sostinės valdžios vaidmenį. Jaunasis Paleckių giminės atžala lyg ir purkštauja ir per visas žiniasklaidas skelbiasi esantis vyriausias derybininkas. Dar priduria, kad R.Paksas gali būti sostinės meru. O tas, įsismaginęs po paskelbtų „Vilmorus“ apklausos rezultatų, jau trimituoja būsiantis ne tik Vilniaus meru, bet ir prezidentu, nes būsimuosius Seimo rinkimus kitais metais laimėsianti jo partija. Aišku, su tų pačių lenkų ir rusų pagalba.

Taigi LDDP, dabar socdemų, inkubatoriuje išperėtas „erelis“ jau pateikė paraišką tapti Lietuvos valdovu. Bet, aišku, ne jis vienas. Negi šis „erelis“ galvoja, kad kito inkubatoriaus perėtojas, išperėjęs V.Uspaskichą, buvęs Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas susitaikys su padėtimi? Tikriausiai bandys perėti naują paukštį – kokį nors erelį ar maitvanagį. Be to, ir V.Uspaskichas dar „nenurašytas“ – juk kėdainiečiai savivaldybės rinkimų sąraše iš paskutinės vietos perkėlė į trečiąją. Todėl viską spręs tikrieji šeimininkai iš Rusijos ir „Gazprom“, jo dukterinės „Dujotekanos“ ir, aišku, Rusijos FSB.

Na, o žinomos „leidinių grupės“ vedantysis organas paslaugiai suteikė savo puslapius valstybės Konstituciją ir priesaiką pažeidusiam „ereliui“ ir išmąstė, kad nuo to, kaip bus išvalytas kelias ateiti į valdžią R.Paksui ir jo grupuotei, priklausys vos ne valstybės likimas. Iš tiesų taip gali būti. Jeigu valdžioje atsidurs napoleoniškų užmačių nestokojantis, absoliučiai nieko apčiuopiamo, išskyrus sumaištį, nepadaręs avantiūristas ir jo „strategas“, net Vakarų spaudoje apkaltintas narkotikų baronas, abu aiškūs svetimos valstybės interesų vykdytojai, iki valstybės katastrofos teliks vienas žingsnis. Kaip šiomis dienomis pažymėjo Kovo 11-osios Akto signataras Kazimieras Motieka, „vis labiau linkstame į Rusijos glėbį“. Signataras atkreipė dėmesį ne tik į „erelį“ R.Paksą ir jo šutvę, bet ir į „liaudies rašytoją“ Vytautą Petkevičių, kuris nesudėdamas bluosto kurpia knygas viena po kitos, šmeiždamas ir juodindamas iškiliausius Lietuvos žmones ir nepriklausomybės gynėjus. „Tai žmogus, išdavęs Sąjūdžio idealus, parsidavęs revanšistams rusams, kurie siekia Lietuvoje atkurti valdymą ir turėtą įtaką“, – sakė K.Motieka. Ir ką čia bepridursi! Tik didžiausia bėda ta, kad, be V.Petkevičiaus, R.Pakso, A.Butkevičiaus, toje rusiškų revanšistų rikiuotėje žengia ir užsimaskavę „valstybininkai“.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija