Atnaujintas 2007 kovo 16 d.
Nr.21
(1518)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vasario 16-oji Briuselyje

Lietuviai susitinka
su ES Parlamento prezidentu
Hansu Gertu Pioteringu (viduryje)

Rugsėjo mėnesį Kupiškio rajono Subačiaus vidurinėje mokykloje lankėsi Mari Esperans Giuji iš Belgijos. Ji yra katalikė, nebijanti liudyti savo tikėjimo ir meilės Kristui. Kartu su viešnia atvyko Naujamiesčio klebonas poliglotas kun. Algirdas Dauknys. Jis pristatė viešnią ir vertėjavo. Per susitikimą tikybos mokytojos vadovaujamas mergaičių vokalinis būrelis giedojo ir dainavo dainas. Labai nustebau, kai viešnia pagyrė mergaites ir pažadėjo pakviesti į Belgiją. Šį pažadą pamiršome. Ir štai M.E.Giuji iš savo santaupų atsiuntė 800 eurų ir pakvietė mergaites su mokytoja į Belgiją dalyvauti Vasario 16-osios garbei skirtame renginyje.

Kelionė buvo įdomi ir sudėtinga – patyrėme laimingą avariją Lenkijoje, nes sužeidimai buvo lengvi. Nustebino Lenkijos žmonių nuoširdumas ir pagalba. Dėmesį parodė Staviski miestelio bendruomenė, jos burmistras Marekas Vaškievičius, komendantas Jozefas Jasievičius ir kiti: rūpinosi, globojo mus – ačiū jiems!

Belgiją pasiekėme vasario 16-osios naktį, o jau vasario 17 dieną giedojome Duffel bažnyčioje šv.Mišiose, dalyvavome priėmime, kur dainavome ir šokome. Čia šventėme Lietuvos Nepriklausomybės šventę su Belgijoje dirbančiais lietuviais: ambasadore Nijole Žambaite, Linu Linkevičiumi ir kitais. Lankėme muziejus, parodas, kasdien meldėmės – kalbėjome rožinį ir šventėme Eucharistiją, dalyvavome afrikiečių pamaldose, mūsų globėjos M.E.Giuji „SILUE“ bendruomenėje, šventėme Eucharistiją pabėgėlių centre „RAFAEL“, kuriame gyvenome ir patyrėme tėvo Redžinaldo meilę ir globą.

Labiausiai įsiminė susitikimas su ES Parlamento prezidentu Hansu Gertu Pioteringu, ES Generalinio socialinių reikalų direktorato tarnautoju Žeromu Vinjonu, ES jėzuitų ofiso direktoriumi, žurnalo „Etiud“ redaktoriumi tėvu Madelinu, ES ryšių tarp Bažnyčių generaline sekretore Katarina Berkans, Flandrijos-Lietuvos draugijos pirmininke Francina Baeten ir kitais žmonėmis.

Už šią kelionę dėkingi Naujamiesčio klebonui kun.A.Daukniui – jis buvo nuostabus kelionės vadovas, sugebėjęs visapusiškai parodyti Belgiją, nes ten turi daug draugų ir bičiulių. Tai jis subūrė ir uždegė jaunimą vykdydamas projektą „Europos sielos ambasadoriai“. Šis projektas remiasi Robero Šumano, Žako De Loro ir kitų ES tėvų idėjomis. Mūsų ateitis priklauso ne nuo materialinių, bet nuo dvasinių gėrybių. Jaunimas turi suvokti, kad nereikia bijoti liudyti savo tikėjimo, saugoti gamtą, tautos tradicijas ir papročius.

Noriu padėkoti visiems rėmėjams, padėjusiems mums atlikti šią piligriminę kelionę. Mes nuoširdžiai už visus meldėmės ir tikiu, kad Dievas visiems atlygins.

Genovaitė Irena BALČIŪNIENĖ,
Subačiaus vidurinės mokyklos tikybos mokytoja metodininkė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija