Atnaujintas 2007 kovo 21 d.
Nr.22
(1519)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Tėvynės pažinimo draugijos deimančiukas

Minint Juozo Kuckailio 70-ąsias gimimo metines

Prof. Ona VOVERIENĖ

Žurnalistas ir tautotyrininkas
Juozas Kuckailis

Susipažinau su žurnalistu, tautotyrininku Juozu Kuckailiu „XXI amžiaus“ puslapiuose dar 2000 metais. Kaip tik tada pradėjau rinkti medžiagą apie legendinį Dzūkijos partizaną Vaclovą Voverį-Žaibą ir jo bendražygius. O jis, J.Kuckailis, tada rašė apie poetą Beną Labėną (Benediktą Labenską), Dainavos apygardos Šarūno rinktinės vadą, jo poeziją ir jo tragišką žūtį 1949 m. kovo 7 d. nuo išdavikų, irgi poetų, Kosto Kubilinsko ir A.Skinkio kulkos. Tuo metu B.Labėnas laikinai ėjo Dainavos apygardos partizanų vado pareigas, nes Adolfas Ramanauskas-Vanagas, vadovavęs apygardai, dar buvo negrįžęs iš Radviliškio, iš visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo, kur buvo pasirašyta Vasario 16 dienos istorinė Lietuvos Nepriklausomybės deklaracija.


Neregio žiburiai ir visaregių demoralizacija

Gediminas GRIŠKEVIČIUS

Pirmą sykį lapkričio antroje pusėje jutau sielvartingai verkiantį savo optimistiškiausiąjį bičiulį Palangoje neregį Praną. Šis atviras ir tiesai neabejingas, Afganistane kariavęs ir Kabulo prieigose regėjimą – šio pasaulio spalvas – praradęs našlys, dviejų žavių, gabių, intelektualių dukterų studenčių Vilniuje ir Klaipėdoje tėvas, kaip ir dera padoriam vyrui, atvirai ir be užuolankų pasisakė apie priešpiečiais pagrindinėje darbovietėje patirtąją nuoskaudą:


Pagerbtas iškilusis profesorius

Prof. habil. dr. Antanas Sučila
(ketvirtas iš dešinės)
LKMA XIX suvažiavime
su grupe gydytojų

Lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA) mokslininkai 2007 m. vasario 23 d. pažymėjo vieno iš žymiausių vyresnės kartos Lietuvos chirurgų, profesoriaus, habilituoto medicinos mokslų daktaro Antano Sučilos 90-ies metų jubiliejų.

Antanas Sučila gimė 1917 m. vasario 20 d. Dikonių kaime, Pušaloto valsčiuje, Panevėžio apskrityje, vidutinio ūkininko katalikiškoje šeimoje, turėjusioje jau jaunesnius sūnų ir dvi dukteris.


Įvairiašakis aktoriaus talentas

Bronius VERTELKA

Panevėžio Juozo Miltinio
dramos teatro aktorius
Romualdas Urvinis

Baigiantis sausiui Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktoriui Romualdui Urviniui suėjo 70 metų. Pasveikinti jubiliato nepamiršo jo talento gerbėjai, o teatras spektakliu „Miškais ateina ruduo“, kur panevėžietis sukūrė pagrindinį vaidmenį, pažymėjo savo kolegos sukaktį.

Žingsniai – sunkėja, atsakomybė scenoje – didėja

Aktorius sirguliavo, tačiau išimties tvarka sutiko priimti mane savo namuose. Kada jubiliatą fotografavau, jis kalbėjo į diktofoną. Jis neslėpė, jog vis prisidedantys metai daro savo – sunkėja žingsniai. Nors turi sukaupęs didžiulę aktorinio darbo patirtį, tačiau kiekvienas išėjimas į sceną uždeda vis didesnę atsakomybę. Teatre praleisti 55 metai, bet kiekvieną kartą pasirodęs žiūrovams patiria net vis didesnę baimę.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija