Atnaujintas 2007 kovo 21 d.
Nr.22
(1519)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Įvairiašakis aktoriaus talentas

Bronius VERTELKA

Panevėžio Juozo Miltinio
dramos teatro aktorius
Romualdas Urvinis

Baigiantis sausiui Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktoriui Romualdui Urviniui suėjo 70 metų. Pasveikinti jubiliato nepamiršo jo talento gerbėjai, o teatras spektakliu „Miškais ateina ruduo“, kur panevėžietis sukūrė pagrindinį vaidmenį, pažymėjo savo kolegos sukaktį.

Žingsniai – sunkėja, atsakomybė scenoje – didėja

Aktorius sirguliavo, tačiau išimties tvarka sutiko priimti mane savo namuose. Kada jubiliatą fotografavau, jis kalbėjo į diktofoną. Jis neslėpė, jog vis prisidedantys metai daro savo – sunkėja žingsniai. Nors turi sukaupęs didžiulę aktorinio darbo patirtį, tačiau kiekvienas išėjimas į sceną uždeda vis didesnę atsakomybę. Teatre praleisti 55 metai, bet kiekvieną kartą pasirodęs žiūrovams patiria net vis didesnę baimę.

Aktorius teigė, jog vaidmenys – didesni ar mažesni – vienodai jam svarbūs ir artimi. Visus juos stengėsi atlikti nuoširdžiai ir rimtai, į juos sudėti visą save. Iš autorių brangiausias liko Moljeras, vaidinęs jo spektakliuose „Žoržas Dandenas“ (režisierius J.Miltinis) ir „Tariamasis ligonis“ (režisierius R.Teresas). „Turbūt šis autorius yra iš aktoriaus reikalaujantis daugiausia, iki visiško išsisėmimo, iki visiško atsidavimo“, – pažymėjo jubiliatas. Jam buvo malonu dirbti pas režisierių Julių Dautartą, du vaidmenis suvaidino pas Rimutį Remeikį. Visi režisieriai aktoriui buvo labai geranoriški.

Aktorius sakosi esąs laimingas

Teatras iš aktoriaus atima daug sveikatos. Jame tenka palikti daug savo energijos. Rimtai dirbant tai kainuoja ir atsieina nelengvai. „Jokiu būdu nieko nesigailiu. Aš jaučiuosi laimingas, taip nugyvenęs savo metus. Galbūt jaunystėje buvau padaręs klaidą, kad ne į dailę pasukau, tačiau teatru užsikrėčiau labai staigiai“, – truputį jaudindamasis kalbėjo R.Urvinis.

Jis pamilo kolektyvą vos jį pamatęs. Pamėgo tą senąją aktorių kartą, kada atėjęs širdimi pajuto tokį jų susiklausymą, rimtumą, drausmę, gerą požiūrį į patį darbą. Tai buvo toks retas kolektyvas, kaip kažkoks užkratas, kad teatrą pamilo nuo pirmo į jį atėjimo.

Sukūrė apie 150 vaidmenų

Yra toks sparnuotas posakis, kad aktorių mirtis ištinka scenoje. Panevėžietis nenorėtų, kad jam taip atsitiktų, bet kur nuo to pasidėsi ar pabėgsi. Kol leidžia jėgos ir kol yra sveikatos, neketina atsižadėti scenos, jos mesti. Kolegos irgi nepaleidžia. Romualdas darbo teatre nestokoja. Paskutinis jo vaidmuo – Domeika Mariaus Katiliškio „Miškais ateina ruduo“. Tai nelengvas, daugialypis, spalvingas vaidmuo, tenka parodyti ir gerąsias, ir blogąsias herojaus savybes, egoistišką ir mylintį žmogų.

Aktorius Panevėžio teatro scenoje yra sukūręs netoli pusantro šimto vaidmenų. Tūkstančiai kartų jo išeita į sceną.

Ne kartą atsisakė filmuotis

R.Urviniui teko filmuotis Lietuvos kino filmuose „Akmuo ant akmens“, „Birželis – vasaros pradžia“, „Vyrų vasara“, „Žaizdos žemės mūsų“. Rimtesnį vaidmenį turėjo Raimundo Vabalo kuriamame filme „Akmuo ant akmens“. Ten reikėjo suvaidinti Blažiejų, „fainą“ kaimietuką. Scenarijuje vaidmuo atrodė didesnis, bet kuriant filmą jį taip apkarpė, kad iš jo liko labai nedaug. To, žinoma, aktoriui buvo gaila.

Nors buvo kviečiamas filmuotis, tačiau filmai jo netraukė, nes buvo labai užimtas teatro spektakliuose. Matė, kad neišeis dalytis: ir filmuotis, ir vaidinti teatre. Tai būtų buvę per sunku.

Domisi ir kitais menais

Aktorius teigė, jog teatras yra tokia vieta, į kurią, to nori ar nenori, įsiskverbia visos meno sritys. Romualdas mėgdavo pasėdėti su dailininkais, kurie atvykdavo į Panevėžį. Bendraudamas su jais, daug ko ir išmoko.

R.Urvinį traukė įvairūs menai. Rimtai sudomino tautodailė, metalo plastika. Domėjosi fotografija, pats fotografavo. Jį viliojo ir plakato menas. Namuose kartais piešia ir pastele. Žmonai Angelei nupiešia eskiziukus, paskui ji juos išsiuvinėja kryželiu.

Beveik 40 metų R.Urvinis yra Tautodailininkų sąjungos narys. Parodose dalyvauja nuo 1967 metų. Jo darbų šiuo metu galima pamatyti Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos J.Miltinio palikimo studijų centre. Paroda skirta R.Urvinio jubiliejui. Ji veiks iki kovo pabaigos.

Panevėžys

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija