Atnaujintas 2007 kovo 23 d.
Nr.23
(1520)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Uliūniečiai grožį kuriasi patys

Bronius VERTELKA

Iš kairės: Uliūnų bendruomenės
tarybos pirmininkas Audronis Mašalas,
vietos pagrindinės mokyklos direktorė
Palma Klovienė ir Uliūnų klebonas
kun. Algimantas Keina
Autoriaus nuotrauka

Iš 60 Panevėžio rajone įkurtų bendruomenių Uliūnų yra tarp geriausiųjų. Rajono bendruomenių sąjungos tarybos pirmininkas Jonas Rimantas Banevičius taip vertino jos veiklą: „Uliūniečiams nereikia patarinėti, kaip ir ką daryti. Nelaukdami valdžios finansinės paramos, jie sugeba patys puošti savo buitį“.

Negalėtų skųstis kunigais

Uliūnų bendruomenės tarybos pirmininkas Audronis Mašalas teigė, jog tarp vietos klebono ir miestelio žmonių vyrauja geranoriški santykiai. Uliūniečiai nepamiršo pasveikinti kun. Algimanto Keinos jo 70-ojo gimtadienio proga. Klebonas rūpinasi, kad Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia atrodytų patraukliai. Naujai apskardintas jos bokštas. Parapijiečiams ne naujiena, kad kun. A.Keina vaizdo juostoje stengiasi įamžinti svarbesnius bažnytinius įvykius, turi sukaupęs daugybę jau istorija tapusios medžiagos. Jis tikisi įsigyti tokią įrangą, kad galėtų viską parodyti uliūniečiams parapijos salėje. Videokamera įamžintus vaizdus tada matytų ne televizoriaus ekrane, bet gerokai didesnius.


Kaimą telkia bendruomenės

Benjaminas ŽULYS

Narių skaičius išaugo

Lietuvos žemės ūkio rūmuose Kaune įvyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (LKBS) ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas. Į jį atvyko šios organizacijos pasiuntiniai iš įvairių šalies kaimo vietovių. O jos užima net 97 proc. šalies teritorijos, jose gyvena apie trečdalis mūsų žmonių. Jiems reikia išskirtinio dėmesio, valstybės paramos, moralinės paspirties. Antra vertus, ir patys sodiečiai neturėtų gyventi sudėję rankas ir laukti visapusiškos paramos iš šalies. Tai ne vien finansinės išmokos žemės ūkio technikai, kitoms materialinėms vertybėms įsigyti, savo gerovei sustiprinti, bet tai ir kultūrinio lygio kilimas, dorinis tobulėjimas, savišvieta, žmonių tarpusavio bendrystės bruožai. Šios organizacijos tampa vis aktyvesnės, svarbesnės bei pajėgesnės prisidedant prie Lietuvos kaimo gyvenimo perspektyvų kūrimo. LKBS įstatuose sakoma, kad ši organizacija per Lietuvos kaimo bendruomenių veiklą yra koordinuojantis centras, savo nariams teikiantis švietėjišką, savalaikę ir kokybišką informaciją bei metodinę pagalbą, atstovaujantis savo narių interesams valstybinėse ir Europos institucijose.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija