Atnaujintas 2007 kovo 23 d.
Nr.23
(1520)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kritikos strėlės klebonui. Kas bus kitas?

Užrašas ant Traupio Šv.Onos parapijos bažnyčios (Anykščių r.) skelbia: „Geras įeik, geresnis išeik“. Nieko nepridursi – žodžiai gražūs, prasmingi ir reikalingi. Juk iš tikrųjų apsilankymas kiekvienoje šventovėje, dalyvavimas šv. Mišių aukoje, Dievo pagarbinimas daro žmogų geresnį... Traupiečiai, be kita ko, visuomet didžiavosi, kad jų maldos namus puošia būtent toksai užrašas.


Brangiausia yra tikėjimas

Žmogus gyvena taip, kaip jis supranta gyvenimo prasmę. Daugelis žmonių net nekelia sau tokio klausimo. Jie dirba, augina vaikus, linksminasi… Net ir sekmadieniais, kai Viešpats kviečia į savo puotą – šv. Mišias, jie dirba, pramogauja arba vartosi lovose. Kai žmogus nemato gyvenimo prasmės, vartoja narkotikus, net žudosi. Į Sibirą ištremti žmonės, kad ir kokias baisias kančias teko iškentėti, nesižudė. Juos palaikė tvirtas tikėjimas Dievu.


Ar žurnalistai visada teisūs?

Kadangi „Lietuvos žinios“, mano nuomone, truputį skiriasi nuo kitų dienraščių (jose mažiau bulvarinio skaitalo), todėl retkarčiais paskaitau. Tačiau šių metų 45-asis numeris labai nuvylė. Jame žurnalistė Ugnė Timonytė plačiai rašo apie buvusį Kaltinėnų kleboną kun. P.Linkevičių, dabar klebonaujantį Nemakščiuose. Daugelis laikraščių apie tai jau rašė, kritikuodami ir net „mokydami“ vyskupą, kad šis „drįso“ iškelti kun. P.Linkevičių iš Kaltinėnų. Atrodė, ta erzelynė, kilusi Kaltinėnuose, jau baigėsi. Deja, ne. Žurnalistams vėl atsirado darbo: mat klebono gynėjai ir globėjai persikėlė į Nemakščius. Žurnalistė beveik puslapio apimties straipsnyje „Žmonės nepaliko kunigo likimo valiai“ nuo pat pradžios pasakoja visų tų įvykių istoriją, cituoja jos dalyvius. O tos citatos, apibūdinančios vyskupą, užgaulios, drastiškos. Pavyzdžiui: „Sutrypė, numetė ir paliko nugaišti“ ir pan. Visa tai perskaičius, kyla klausimas: kam tokie straipsniai reikalingi? Turbūt norima jau ir taip susiskaldžiusią mūsų visuomenę dar labiau suskaldyti.


Ak, tie mobilieji!..

Geras dalykas mobilusis telefonas! Užtat nuolat juo ir naudojamės: reikia ar nereikia skambiname draugams, pažįstamiems, giminaičiams ir pan.

Ne taip seniai važiavau maršrutiniu autobusu iš Šilalės į apskrities centrą Tauragę, esančią maždaug už trisdešimties kilometrų. Sėdėjau prie lango ir, paskendęs apmąstymuose, žvelgiau į pro autobuso langą pralekiančius laukus, sodybas…


Kasdienybės akimirkos

Pušaloto parapijos tikintieji naujus bažnytinius metus pradėjo dalyvaudami šv. Mišiose, kurias aukojo klebonas kun. Albertas Kasperavičius. Po jų klebono iniciatyva klebonijoje buvo surengtas renginys, kuriame dalyvavo Panevėžio vyskupijos Sielovados centro darbuotojai Zita Tručionienė, Kristina Rankelytė ir kt. Parapijiečiai buvo supažindinti su Sielovados centro pastoracine veikla, žiūrėjo filmą apie mažąją Teresėlę, klausėsi paskaitos apie šeimų problemas, lietuvių kalbos mokytoja Genovaitė Kriaučiūnienė pasakojo apie Pušalote gyvenusius kunigus, jų kultūrinę veiklą. Visiems giedojo ir grojo Pušaloto pagrindinės mokyklos jaunieji giedorėliai, vadovaujami mokytojos Virginijos Čirvinskienės. Šis renginys suteikė daugiau žinių apie šventųjų gyvenimą, praplėtė žmonių dvasinį pasaulį.


Mokykime gerumo nuo mažens

Dabar žmonės tokie pikti. Jau lyg ir normalu, kad vaikai spardo kačiuką, tampo jį už uodegos. Ir kas čia blogo, jei vaikai išdraskė paukštelių lizdą, o paukštelius išmetė! Tėvai į tai nekreipia dėmesio, nes turi kur kas svarbesnių reikalų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija