Atnaujintas 2007 kovo 30 d.
Nr.25
(1522)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 35-mečio minėjimas

Kazimieras DOBKEVIČIUS

„Lietuvos Katalikų Bažnyčos
kronikos“ 35-mečio minėjimą
veda arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, SJ. Sėdi (iš kairės):
mons. Alfonsas Svarinskas,
s. Ona Vitkauskaitė
ir Vladas Lapienis

Nepastebimai tirpsta kalendoriaus lapeliai, rodydami, kad jau sukako lygiai 35-eri metai, kai pirmą kartą, 1972 metais, išleistas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ pirmasis numeris.

Lietuvos istorinėje prezidentūroje, Kaune, penktadienį rinkosi „Lietuvos Katalikų Bažnyčos kronikos“ leidimo iniciatoriai ir rengėjai, daugintojai ir platintojai: Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ, Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, monsinjoras Alfonsas Svarinskas, kunigas Kazimieras Ambrasas, SJ, seserys Ona Vitkauskaitė, Genovaitė Navickaitė, Bernadeta Mališkaitė, Gerarda Elena Šuliauskaitė, ambasadorė Gintė Damušytė, didelės pagarbos susilaukęs 101-erių metų Vladas Lapienis, kun. Robertas Grigas, žymūs kultūros veikėjai – Jadvyga Damušienė, Juozas Kojelis, kiti garbūs svečiai, miesto visuomenė.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija