Atnaujintas 2007 kovo 30 d.
Nr.25
(1522)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Parapijiečiai džiaugiasi klebono darbštumu

Klebonas kun. Mykolas Petrauskas
aukoja šv.Mišias
Autoriaus nuotraukos

PAJŪRIS. Nuo 2002 m. rugsėjo 26 d. Pajūrio Švč. Trejybės parapijos klebonu pradėjo dirbti kunigas Mykolas Petrauskas. Telšių vyskupijos vyskupo Jono Borutos, SJ, dekretu jam dar yra pavesta aptarnauti ir be kunigų esančias Didkiemio Šv. Angelų Sargų ir Tenenių Šv. Barboros bažnyčias. Ir ne tik aukoti šv. Mišias, atlikti įvairius patarnavimus tikintiesiems, bet ir rūpintis šių parapijų ūkiniais reikalais. Tačiau darbštus ir pareigingas klebonas kun. M.Petrauskas nenuleidžia rankų, nes, pasak klebono, reikia eiti ten, kur Dievas kviečia, kur vyskupas siunčia.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno )) dekanate

Šiluvos Švč.Mergelės Marijos paveikslo kelionė

Vilkijos klebonas kun. Leonas
Kalinauskas meldžiasi prie paveikslo

VILKIJA. Kovo 18-ąją, sekmadienį, iš Paštuvos atvežtą Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kopiją iškilminga procesija pasitiko Vilkijos klebonas kun. Leonas Kalinauskas ir parapijiečiai, o klebonas tą dieną aukojo šv. Mišias už parapijos jaunimą. Vilkijos Šv.Jurgio bažnyčioje, šalia pagrindinio altoriaus, paveikslo kopija išbuvo visą savaitę, iki kovo 25-osios. Kiekvieną dieną bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, rytais ir vakarais vykdavo Švč.Sakramento adoracija, buvo kalbamas rožinis. Kovo 19 dieną bažnyčioje vyko Šv. Juozapo atlaidai, šv. Mišias už parapijos šeimas aukojo Žeimių klebonas kun. Audrius Mikitiukas, kovo 20-ąją klebonas aukojo šv. Mišias už sergančiuosius.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija