Atnaujintas 2007 kovo 30 d.
Nr.25
(1522)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno )) dekanate

Šiluvos Švč.Mergelės Marijos paveikslo kelionė

Vilkijos klebonas kun. Leonas
Kalinauskas meldžiasi prie paveikslo

Iškilminga paveikslo sutikimo procesija

VILKIJA. Kovo 18-ąją, sekmadienį, iš Paštuvos atvežtą Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kopiją iškilminga procesija pasitiko Vilkijos klebonas kun. Leonas Kalinauskas ir parapijiečiai, o klebonas tą dieną aukojo šv. Mišias už parapijos jaunimą. Vilkijos Šv.Jurgio bažnyčioje, šalia pagrindinio altoriaus, paveikslo kopija išbuvo visą savaitę, iki kovo 25-osios. Kiekvieną dieną bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, rytais ir vakarais vykdavo Švč.Sakramento adoracija, buvo kalbamas rožinis. Kovo 19 dieną bažnyčioje vyko Šv. Juozapo atlaidai, šv. Mišias už parapijos šeimas aukojo Žeimių klebonas kun. Audrius Mikitiukas, kovo 20-ąją klebonas aukojo šv. Mišias už sergančiuosius. Kovo 21-ąją šv. Mišias už Lietuvos piliečių ir valdžios solidarumą aukojo Raudondvario klebonas dekanas kun. Augustinas Paulauskas, o kovo 22-ąją už parapijos organizacijas – Šilainių vikaras kun. Gintaras Blužas. Tos dienos vakarą Šv. Jurgio bažnyčioje kelias valandas meldėsi Šiluvos piligrimų legionierės. Kovo 23-iąją klebonas su parapijiečiais meldėsi už dalyvavimą sekmadieniais švenčiant Eucharistiją, buvo einamas Kryžiaus kelias. Iškilmingai paveikslo pagerbimas vyko kovo 23-iąją, šeštadienį. Tą dieną čia viešėjo Raudondvario bažnyčios choras (vadovė Ingrida Kliučiūtė), pagiedojęs keletą giesmių lotyniškai. Šv. Mišias už dvasinius pašaukimus aukojęs Raseinių vikaras kun. Ramutis Janšauskas gausiai susirinkusiems parapijiečiams išsamiai papasakojo apie Šiluvą, kurioje prieš beveik 400 metų apsireiškė Švč. Mergelė Marija. Kovo 25-ąją, sekmadienio rytą, klebonas aukojo šv. Mišias už Slaugos namų ligonius, po kurių paveikslo kopija iškilmingai perduota Čekiškės parapijai.

Romas BACEVIČIUS

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija