Atnaujintas 2007 kovo 30 d.
Nr.25
(1522)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Tikroji laisvės prasmė

Mindaugas BUIKA

Pirmąkart apsilankęs kalėjime
popiežius Benediktas XVI
kiekvienam jo jaunajam įnamiui
suteikė palaiminimą
ir padovanojo rožinį

Popiežius apsilankė nepilnamečių kalėjime

Tarp kitų Gavėnios renginių, plataus dėmesio susilaukė popiežiaus Benedikto XVI pirmasis apsilankymas kalėjime ir jauniesiems jo įnamiams pasakyta įspūdinga homilija apie žmogiškosios laisvės teisingą supratimą. Romos Kazal del Marmo pataisos kolonijoje, kur Šventasis Tėvas buvo nuvykęs ketvirtąjį Gavėnios sekmadienį, kovo 18 dieną, bausmes už narkotikų platinimą, vagystes, netgi žmogžudystes atlieka apie pusšimtis vaikinų ir merginų nuo 15 iki 18 metų.


Popiežius iškelia nuodėmklausio misijos svarbą

Mindaugas BUIKA

Prarandamas nuodėmės pojūtis

Popiežius Benediktas XVI, nuo pat savojo pontifikato pradžios tapęs vienu iš žymiausių Dievo gailestingosios meilės skelbėjų, nuolat pabrėžia, kad jos ypatinga apraiška yra Atgailos arba Susitaikinimo sakramentas, skatinantis dvasinį atgimimą. Pastaruoju metu įvykusiuose keliuose susitikimuose su kunigais Šventasis Tėvas iškėlė jų, kaip to Sakramento teikėjų, vaidmenį, kuriam jie turi tinkamai pasirengti likdami ištikimi Bažnyčios moralinės doktrinos nuostatoms.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija