Atnaujintas 2007 kovo 30 d.
Nr.25
(1522)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Draugystės fenomenai

Poreikis ir potvarkis su kuo nors bendrauti, dalytis džiaugsmais ir liūdesiais, kam nors simpatizuoti yra kiekvieno žmogaus įgimta būtinybė. Bendrų interesų, siekių ir idėjų sąsaja stiprina draugystę, suteikia jai didesnę prasmę. Vienintelis būdas turėti draugą – visų pirma, anot R.Emersono, pačiam juo būti. Tad pagalvokime, ar, rinkdamiesi draugus, stengiamės juos visapusiškai pažinti ir suprasti, ar turime jiems ką nors moraliai vertinga duoti, pagaliau ar sutampa mūsų interesai ir idėjos. Kita vertus, jei draugas praturtina tavo psichologinę erdvę savo moralia vertybių gausa, jei gali jam atskleisti savo paslaptis ir intymius reikalus, nebijodamas, kad jis gali juos kada nors išduoti, – tu turi patikimą draugą. Toksai draugas džiaugiasi su besidžiaugiančiu, liūdi su liūdinčiu, kenčia su kenčiančiu. Abejotinos reputacijos draugai, atvirkščiai – užuot paguodę, gali pajuokti, užuot pagelbėję, gali pakenkti, užuot pataisę, dvasiškai pakylėję, gali visai sugadinti nuotaiką.


Mintys pamąstymui

1. Šiandien Lietuvoje yra skurdo, sunkumų, tačiau skurdas atsiranda ne tiek dėl ekonominių sunkumų, o dėl dorovinio nuosmukio. Jei žmonės negirtuokliautų, kiek būtų lėšų materialiniam gyvenimui pagerinti. O jei dar valdžios sukurti įstatymai neleistų prichvatizuoti, apgaudinėti, gyvenimas dar labiau pagerėtų. Atsisakykime girtavimo, nedoros, būkime religingesni, doresni, darbštesni, vieningesni – ir visi gyvensime geriau, turtingiau, ramiau…


Atlaidų proga – kelionė į Šiluvą

Vadžgirio parapija turi garbingą šv. Juozapo vardą. Šiemet titulinius parapijos atlaidus parapiją aptarnaujantis klebonas kun. Virgilijus Rutkūnas pasiūlė paįvairinti išvyka į Šiluvą. Iš anksto pradėta ruoštis. Mokytoja karitietė Lina Trumpaitytė sudarė išvykti ketinančių 55 žmonių sąrašą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija