Atnaujintas 2007 kovo 30 d.
Nr.25
(1522)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Mintys pamąstymui

1. Šiandien Lietuvoje yra skurdo, sunkumų, tačiau skurdas atsiranda ne tiek dėl ekonominių sunkumų, o dėl dorovinio nuosmukio. Jei žmonės negirtuokliautų, kiek būtų lėšų materialiniam gyvenimui pagerinti. O jei dar valdžios sukurti įstatymai neleistų prichvatizuoti, apgaudinėti, gyvenimas dar labiau pagerėtų. Atsisakykime girtavimo, nedoros, būkime religingesni, doresni, darbštesni, vieningesni – ir visi gyvensime geriau, turtingiau, ramiau…

2. Bažnyčia privalo auklėti žmones ne tik doroviškai, bet ir patriotiškai, padėti susigrąžinti, kas iš mūsų buvo atimta. Pasak rašytojo J.Mikelinsko, pirmiausia susigrąžinti Dievą ir Sąžinę, ir Lietuva atsities, gyvenimas pagerės…

3. Sovietmečiu komunistai, skrebai, saugumiečiai kankino, žudė, trėmė laisvės kovotojus, kurie, iškovoję Lietuvai Nepriklausomybę, buvo nustumti į nuošalį, o buvę kankintojai užgrobė valdžią ir daro, ką nori. Kodėl taip atsitiko, kas kaltas, kodėl nėra teisybės? Pasilikę valdžioje komunistai nenori keisti gyvenimo būdo, todėl yra sunkumų, netvarkos, neteisybės. Kol buvusieji neužleis postų, gero nelaukime.

4. „Stilius“ (toks žurnalas prie „Lietuvos ryto“) ne gerina nuotaiką, ne padeda atsipalaiduoti, o neturtingą žmogų dar labiau žemina, sugadina nuotaiką, smukdo.

5. Yra Lietuvoje žmonių, kurie veikia taip: atsisakėte sovietizmo, todėl nėra tvarkos, visur chaosas, netvarka, nutautėjimas, amoralumas. Lietuva degraduoja, nyksta dėl ekskomunistų buvimo valdžioje ir dabar pasilikusių joje. Negailėkime sovietizmo, būkime budrūs, nepasiduokime keliamai panikai, netvarkai.

6. Valdžia rūpinasi kalinių gerove, leidžia tam tikrus įstatymus, nes, kas žino, – gali ir seimūnai patekti į kalėjimą, todėl nėra reikalo jo bijoti: iš „eilinio“ rojaus – į nusikaltėlių rojų. Ar negėda „elitui“ girdėti, ką „runkeliai“ apie juos kalba, mąsto, žino?

7. Kai pažvelgiu į Lietuvos valdžią, matau tik sudrumstą, nešvarų vandenį, kuris ir toliau dar labiau drumsčiamas.

8. Kad V.Uspaskichas yra negeras žmogus, užtenka to, kad jis, neturėdamas diplomo, bandė visus apgauti. Maskva į klausimus neatsako. Tai rodo, kad jis viską darė su Maskvos žinia ne tik ekonomikoje, bet ir politikoje. Maskva palaiko Uspaskichą ir dabar.

9. Patarimas norinčioms daryti abortą: nedarykite jo, verčiau gimdymo metu padarykite taip, kad vaikas gimtų negyvas… Ir jūs galėsite tapti milijonierėmis…

10. Viešinti tai, kas kenkia valstybės saugumui, yra nusikaltimas. Bet jei tas nusikaltimas yra valdininko nusikaltimo viešinimas? Ką tada daryti?

11. Sovietmečiu milicija neturėjo teisės viešai tramdyti, mušti nusikaltėlių, kurių daugėjo ir įžūlėjo. Kai leido naudoti „bananus“ ir be eilės įžūliai lendančius prie taksi „pamokė“ mandagumo, žmonės už tai paplojo, nusikaltėliai pakluso. Vėliau, kai pamatydavo milicininką su „bananu“, viskas susitvarkydavo. Ir dabar to reikėtų. Mokinių nereikia mušti, bet drausminti būtina.

12. Jei žmogus neturi doros, gražių tikslų, jis savo gyvenimą dažniausiai susieja su alkoholiu ir tampa alkoholiku. Kiti jam nerūpi.

13. Sovietmečiu mokyklos buvo labiausiai politizuotos. Dabar jos irgi politizuotos, nes „depolitizavimas“ yra politizuotas: nieko nedaryk, nesakyk, palik kaip buvo. Todėl ir paliko, nes jokio patriotinio, religinio, dorinio auklėjimo beveik nėra. Viskas vyksta „depolitizuotai“.

14. Prezidento V.Adamkaus reitingas aukščiausias, nes jį palaiko kairieji, o Prezidentas – juos. Pavyzdys – A.Pocius ir kiti.

15. Jei Rusija būtų demokratiškesnė, geresnė, Baltijos šalims būtų nuolaidesnė.

16. Gali nusikalsti ir, jei balotiruosies į savivaldybės ar Seimo deputatus, tavęs nebaus, o jei būsi išrinktas, dar pagerbs… Kokie „demokratiški“ mūsų įstatymai, todėl valdžioje gali būti ir nusikaltėliai. Tokius įstatymus reikia keisti. Tačiau jei išrenka blogus deputatus, ne jie, o rinkėjai kalti.

17. Vargas valstiečiams: jie neturi nė vienos laisvos dienos – vis reikia dirbti kasdien. O tarnautojai, jei nedarbo diena sutampa su švente, jie gali kitą darbo dieną pasidaryti nedarbo diena. Ar tai teisinga? Kad nesijaustų skriaudžiami valstiečiai, gal nereikėtų tarnautojams grąžinti nedarbo dienų, jei jos sutapo su šventėmis. Dabar vieniems per daug, kitiems – nieko.

Vincas STEPONAVIČIUS

Krekenava,

Panevėžio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija