Atnaujintas 2007 kovo 30 d.
Nr.25
(1522)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio kanonizacijos procesas

Birželio 28 dieną sukaks 20 metų nuo Palaimintojo arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacijos – paskelbimo Palaimintuoju. Beatifikacijos procesas, pradėtas 1953 metais, truko daugiau nei trisdešimt metų ir buvo sėkmingai baigtas 1987-aisiais Šventajam Tėvui patvirtinus arkivyskupo Jurgio užtarimu patirtą stebuklą. Ši beatifikacija buvo didžiulė Dievo dovana Lietuvai minint 600 metų Krikšto jubiliejų. Tačiau tai tik pirmasis žingsnis kanonizacijos – šventumo garbės link. Nėra abejonės, kad arkivyskupas Jurgis vertas šios garbės ir vieną dieną tikrai jos susilauks. Tą byloja jau vien padėkos už patirtas per jo užtarimą malones, kurių nuo 1953 metų iki 1987-ųjų „Beatifikacijos proceso žiniose“ buvo paskelbta bemaž tūkstantis. Kad Bažnyčia paskelbtų jį šventuoju, reikia ir žmogiškų pastangų. Šie jubiliejiniai metai, kai minėjome Pal. Jurgio mirties 80-ąsias metines, ypač svarbūs siekiant pagyvinti kanonizacijos procesą.

2007 m. vasario 7–9 d. Marijonų vienuolijos generaliniuose namuose Romoje vyko Marijonų vienuolijos generalinio postulatoriaus ir jo pagalbininkų – vicepostulatorių susitikimas. Lietuvai jame atstovavo vicepostulatorius kun. Vytautas Brilius, MIC, bei – pirmą kartą istorijoje – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos vyr. vadovės s. Ignės Marijošiūtės (kurią generalinis postulatorius kun. Wojciechas Skora vicepostulatore paskyrė 2006 m. gruodžio 13 d. dekretu) atstovė.

Generalinio postulatoriaus užduotis – rūpintis visų iškilių Marijonų vienuolijos sūnų šventumo pripažinimu Bažnyčioje. Tačiau šiame posėdyje ypač daug dėmesio buvo skirta būtent Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio kanonizacijos proceso klausimams.

Susitikimo metu vicepostulatoriai dalijosi patirtimi apie Pal. Jurgio Matulaičio ir kitų Marijonų palaimintųjų bei Dievo tarnų šventumo garso sklaidą, numatė bendras užduotis ateičiai bei aptarė konkretaus jų įgyvendino kiekviename krašte ypatumus.

Posėdžio pabaigoje generalinis postulatorius suformulavo keletą nurodymų ir išvadų, tarp kurių ypač svarbus šis: skirti kuo daugiau dėmesio renkant ir platinant liudijimus apie malones, patirtas per Palaimintojo Jurgio užtarimą.

Esame tikri, kad ir mūsų tėvynėje daugybė žmonių šaukėsi ir šaukiasi Palaimintojo Jurgio užtarimo ir patiria malonių. Prisidėdami prie generalinio postulatoriaus raginimo, abu vicepostulatoriai Lietuvoje – sesuo Ignė ir kunigas Vytautas – nuoširdžiai prašo pranešti apie patirtą malonę Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserims (Šv. Kryžiaus namai, Daukanto a. 1, LT – 01122, Vilnius, tel. 85 260 9347) arba tėvams marijonams (Laisvės al. 101a, LT – 44291, Kaunas, tel. 837 229965). Liudijimai apie patirtas malones ir padėkos už jas yra svarbūs kanonizacijos bylai, nes jie ženklina ir išreiškia visų mūsų meilę Palaimintajam ir mūsų pasitikėjimą jo užtarimu. Maža to, tik melsdamiesi ir tikėdami galime sulaukti ir oficialiai patvirtinto stebuklo, kurio reikia, kad Palaimintasis Jurgis būtų paskelbtas šventuoju. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie atsiliepsite.

S. Ignė MARIJOŠIŪTĖ, MVS

Kun. Vytautas BRILIUS, MIC

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija