Atnaujintas 2007 balandžio 6 d.
Nr.27
(1524)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Dievas mus išvaduoja
nuo mirties

O, būk pasveikintas,
mirtį nugalėjęs Jėzau!

Lietuvos šeimų centrų
konferencija

Paminėjo savo
dangiškojo
globėjo dieną

Rekolekcijos

Velykų belaukiant

Kelionė į šventąją
erdvę

Skandalas,
sudrebinęs Latviją

Prasmingų Kristaus Prisikėlimo švenčių!

Mieli krikščionys!

Pavasarinis šurmulys mieste ir kaime, namuose ir parduotuvėse, retai matomos minios šventoriuose skatina klausti: ar Velykos – tai tik dar viena šventė, graži tradicija, didingos apeigos bažnyčioje? Jeigu taip, šis įvykis neturi nieko bendra su mūsų gyvenimo esme, tai tik proga pailsėti ir paišlaidauti. Tačiau jeigu priimame Kristaus Prisikėlimą kaip mūsų tikėjimo pagrindą, jis perkeičia gyvenimą. Jis suteikia visiškai naują buvimo žemėje prasmę, dovanodamas amžinąją viltį.


Artėjantis Jono Pauliaus II šventumo pripažinimas

Mindaugas BUIKA

Jono Pauliaus II mirties metinių
minėjimo proga jo įpėdinis
popiežius Benediktas XVI
atidengė velionio biustą

Užbaigtas beatifikacijos bylos etapas

Popiežiaus Jono Pauliaus II antrųjų mirties metinių minėjimas buvo ypatingas tuo, kad per rekordiškai trumpą laiką užbaigto jo beatifikacijos – paskelbimo Bažnyčios palaimintuoju – bylos tyrimo dieceziniu lygiu Romos vyskupijoje medžiaga iškilmingai perduota atitinkamai Šventojo Sosto dikasterijai toliau nagrinėti. Išanalizavusi visus gautus dokumentus, – o jų dabar perduota net penkios dėžės – Šventųjų skelbimo kongregacija savo išvadas pateiks popiežiui Benediktui XVI, kuris turi priimti galutinį sprendimą.


Širdyje dar ne ruduo

Bronius VERTELKA

Kan. teol. lic. prof. jubil.
Petras Žiukelis su savo seserimis
Agniete Žiukeliene (kairėje)
ir Janina Grunskiene

„Negaliu skųstis savo sveikata“, – kalbėjo Rokiškio Šv. apaštalo evangeliko Mato bažnyčios altaristas kan. teol. lic. prof. jubil. Petras ŽIUKELIS, balandžio 3-iąją šventęs savo gyvenimo 80 metų sukaktį. Jubiliato pagerbimo iškilmės vyks pirmadienį, balandžio 9-ąją, 12 valandą Rokiškio bažnyčioje.


Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kelionė

Kovo 31-ąją, šeštadienį, Čekiškės
parapijiečiai ir svečiai kunigai
išlydi paveikslą į Jurbarką

ČEKIŠKĖ. Kovo 25-ąją, sekmadienį, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo kopija iškilmingai išlydėta iš Vilkijos, garbingai sutikta Čekiškėje. Parapijos atstovus, atlydėjusius paveikslą, prie šventoriaus vartų pasitiko gausi minia tikinčiųjų ir klebonas kun. Vaidas Bartkus. Su procesija ir giesmėmis paveikslas iškilmingai įneštas į Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčią. Kovo 26 dieną, pirmadienį, paveikslas lankėsi Krūvandų koplyčioje. Kovo 27-oji, antradienis, buvo skirta Čekiškės bendruomenei, o 18 val. šv. Mišias bažnyčioje aukojo Vilkijos klebonas kun. Leonas Kalinauskas.


Bloga žinia: valstybėje padaugėjo milijonierių

Gintaras VISOCKAS

Statistikos departamento specialistė
Virginija Bankietienė pastebi,
kad vidutinis darbo užmokestis
per pastaruosius kelerius metus
Lietuvoje ūgtelėjo, bet dar vis tiek
ženkliai atsilieka nuo Europos
Sąjungos vidurkio
Autoriaus nuotraukos

Lietuvoje sparčiai daugėja milijonierių. Per pastaruosius dvejus metus milijoninės vertės turtus valdančių verslininkų pagausėjo apie pustrečio karto. Naujiesiems milijonieriams būdingi du bruožai. Šiandien jie investuoja į tokias nestabilias valstybes bei regionus kaip Ukraina, Rusija, Balkanai, Azija ar Kaukazas. Be to, naujieji mūsų turčiai masiškai veržiasi į valdžią: stengiasi patekti į Seimą, į savivaldybes, perka žiniasklaidos priemones. Laisvosios rinkos šalininkas pasakytų: puiku, jei valstybėje sparčiai daugėja labai turtingų žmonių. Liberalias ekonomines nuostatas kritikuojantis ekspertas atsidustų: tai ne bloga, o labai bloga žinia. O kaip manote jūs?


Pastangos išgelbėti Amerikos lietuvių bažnyčią nepadėjo...

Los Andželo lietuviai, solidarizuodamiesi
su Aušros Vartų parapijiečiais Niujorke,
su plakatais prie Šv. Kazimiero bažnyčios

Tikriausiai nėra nė vieno tikinčiojo, kuris nesimeldė Aušros Vartų Dievo Motinai Vilniaus Senamiestyje. Matyt, todėl, prisimindami savo krašto buvusią bažnyčią, į Ameriką atvykę lietuviai irgi norėjo matyti jiems mielą Aušros Vartų bažnyčią. Taip daugybė lietuvių, atvykusių į didįjį Niujorką, apie 1900-uosius apsigyveno Manhetene ir, dirbdami sunkiausius darbus, nenorėdami apleisti savo sielos tobulėjimo, 1905 metais savo lėšomis pasistatė savo bažnyčią. Jos 100 metų gyvavimo jubiliejus buvo švenčiamas 2005-aisiais. Šimtą metų šioje bažnyčioje dirbo kunigai, ryškios asmenybės (pvz., kun. J.Šeštokas, J.Gurinskas, V.Palubinskas).


Kijevo Maidane vėl revoliucija?

Prezidentas Vladimiras Juščenka
paleido Ukrainos parlamentą
Reuters nuotrauka

Politinė padėtis Ukrainoje labai komplikavosi ir blogėja ne dienomis, o valandomis. Dešimtys, o kai kurių pranešimų duomenimis, šimtai tūkstančių žmonių išėjo į Ukrainos sostinės gatves ir aikštes. Praėjusio savaitgalio demonstracijose mitingavo prezidento V.Juščenkos ir prorusiško premjero V.Janukovičiaus šalininkai. Prorusiškų jėgų pyktį sukėlė prezidento aiškios užuominos apie Aukščiausiosios Rados (parlamento) paleidimą ir priešlaikinius parlamento rinkimus. Pasak prezidento, norėta išbristi iš politinės aklavietės, kitos išeities nėra.


Šantažas

Petras KATINAS

Naivūs buvo tie žmonės, kurie tikėjosi, jog iš aukščiausios valdžios pagaliau pasitraukus LKP CK pirmajam sekretoriui Algirdui Brazauskui ir partiniam ideologui Gediminui Kirkilui tapus Premjeru, po septyniolikos nepriklausomybės metų pagaliau baigsis vienos partijos vienvaldystė. Nieko panašaus neatsitiko. Neokomunistai ir toliau vadovauja, o gaires ir toliau brėžia tas pats A.Brazauskas. Tik negalima atsistebėti naivumu nemažos dalies mūsų piliečių, šioje nomenklatūrininkų partijoje vis dar įžiūrinčių kažkokias socialines vertybes, netgi skandinaviško tipo socialdemokratiją.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija