Atnaujintas 2007 balandžio 6 d.
Nr.27
(1524)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijoje

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kelionė

Kauno )) dekanate

Kovo 31-ąją, šeštadienį, Čekiškės
parapijiečiai ir svečiai kunigai
išlydi paveikslą į Jurbarką

ČEKIŠKĖ. Kovo 25-ąją, sekmadienį, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo kopija iškilmingai išlydėta iš Vilkijos, garbingai sutikta Čekiškėje. Parapijos atstovus, atlydėjusius paveikslą, prie šventoriaus vartų pasitiko gausi minia tikinčiųjų ir klebonas kun. Vaidas Bartkus. Su procesija ir giesmėmis paveikslas iškilmingai įneštas į Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčią. Kovo 26 dieną, pirmadienį, paveikslas lankėsi Krūvandų koplyčioje. Kovo 27-oji, antradienis, buvo skirta Čekiškės bendruomenei, o 18 val. šv. Mišias bažnyčioje aukojo Vilkijos klebonas kun. Leonas Kalinauskas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija