Atnaujintas 2007 balandžio 6 d.
Nr.27
(1524)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Prasmingų Kristaus Prisikėlimo švenčių!

Mieli krikščionys!

Pavasarinis šurmulys mieste ir kaime, namuose ir parduotuvėse, retai matomos minios šventoriuose skatina klausti: ar Velykos – tai tik dar viena šventė, graži tradicija, didingos apeigos bažnyčioje? Jeigu taip, šis įvykis neturi nieko bendra su mūsų gyvenimo esme, tai tik proga pailsėti ir paišlaidauti. Tačiau jeigu priimame Kristaus Prisikėlimą kaip mūsų tikėjimo pagrindą, jis perkeičia gyvenimą. Jis suteikia visiškai naują buvimo žemėje prasmę, dovanodamas amžinąją viltį.

Bažnyčia su džiaugsmu skelbia Kristaus pergalę prieš nuodėmę ir mirtį. Gyvą tikėjimą žemėje ir nemirtingą amžinybę turime kaip esminį ryšį su Jėzumi Kristumi – už mus kentėjusiu ir iš mirties prisikėlusiu Viešpačiu. Maža to, Jis šiandien ir iki pasaulio pabaigos yra gyvas tarp mūsų. Tačiau norėdami susitikti su Dievu turime savęs paklausti: ką man asmeniškai reiškia Kristaus Prisikėlimas? Nuoširdžiai atsakius į šį klausimą, Kristaus Prisikėlimas, Velykų šventės tampa mūsų prisikėlimu.

Tik Gailestingojo Dievo malonė gali atverti akis, ausis ir burnas, idant visa savo esybe užtrauktume: Aleliuja! Esame Dievo mylima tauta, švenčianti Kristaus Prisikėlimą, atnaujinanti savąjį tikėjimą ir pasitikėjimą Viešpačiu. Tegu Velykų šventė leidžia pamatyti, apčiuopti greta savęs ir savyje gyvas, Išganytojo įsteigtas gyvenimo atramas – tikėjimą, viltį ir meilę.

Noriu visiems krikščionims ir besirengiantiems krikštui palinkėti: švęsdami Velykas atsiverkime Velykoms, atsiverkime Prisikėlimo žiniai, leiskime jai įsiveržti į mūsų gyvenimą. Leiskime linksmybei, kad esame išgelbėti, laisvai sklisti ir perkeisti visą mūsų aplinką. Pasistiprinkime iš pasimetusių, sutrikusių, kaip ir dažnas iš mūsų, bet pagaliau įtikėjusių apaštalų liudijimo: Jis Prisikėlė!

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
Vilniaus arkivyskupas metropolitas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija