Atnaujintas 2007 balandžio 6 d.
Nr.27
(1524)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šantažas

Petras KATINAS

Naivūs buvo tie žmonės, kurie tikėjosi, jog iš aukščiausios valdžios pagaliau pasitraukus LKP CK pirmajam sekretoriui Algirdui Brazauskui ir partiniam ideologui Gediminui Kirkilui tapus Premjeru, po septyniolikos nepriklausomybės metų pagaliau baigsis vienos partijos vienvaldystė. Nieko panašaus neatsitiko. Neokomunistai ir toliau vadovauja, o gaires ir toliau brėžia tas pats A.Brazauskas. Tik negalima atsistebėti naivumu nemažos dalies mūsų piliečių, šioje nomenklatūrininkų partijoje vis dar įžiūrinčių kažkokias socialines vertybes, netgi skandinaviško tipo socialdemokratiją.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija