Atnaujintas 2007 balandžio 11 d.
Nr.28
(1525)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Žaibas ir jo „Geležinis vilkas“ „Sušaudytose dainose“

Vaclovas Voveris-Žaibas amžininkų atsiminimuose

Prof. Ona VOVERIENĖ

Kaimo žmonių eilės ir dainos buvo patys operatyviausi žuvusiųjų partizanų atminties ženklai. Dzūkijoje istorikų Henriko Rimkaus ir Vytauto Ledo surinktos, užrašytos ir išleistos atskiru leidiniu, jų pavadintu „Sušaudytos dainos“ (V.,1990), jos atskleidžia skaudžiausius pokario rezistencinės Lietuvos istorijos puslapius. Tos eilės ir dainos, kaip pavasario žolė per kietą to meto žiauraus bolševikinio režimo betoną išsiveržė staigiai, skausmingai ir netikėtai. Jos buvo laisvos, liudijančios, kad žmogaus dvasios negalima pavergti. Sklisdamos iš lūpų į lūpas, iš kaimo į kaimą po visą Dzūkiją, o vėliau jau padaugintos partizaninėje pogrindžio spaudoje – ir po visą Lietuvą... jos tirpdė žmonių širdyse baimę, kurtumą ir abejingumą, kėlė dvasią ir viltį, kad Lietuva anksčiau ar vėliau vis tiek bus laisva; jos tarsi šaukte šaukė – svetimo skausmo nebūna: okupanto sėjama kančia ir skausmas yra visos Lietuvos ir juo turime dalytis visi, būdami vienas kitam gailestingi ir padėdami vieni kitiems.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija