Atnaujintas 2007 balandžio 11 d.
Nr.28
(1525)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Tiesos beieškant

Bronius VERTELKA

Rašytojas Kazys Paulauskas
ir leidyklos „Magilė“ savininkė
Regina Magilienė

Panevėžyje gyvenantiems Lietuvos rašytojų sąjungos nariams suskaičiuoti užtenka vienos rankos pirštų, todėl pasirodžiusi jų knyga – kaip šventė miestelėnams. Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko susitikimas su rašytoju Kaziu Paulausku, kurio metu buvo pristatytas ir jo romanas „Ištikimybė S“. Renginį organizavo biblioteka ir Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyrius. Knyga, kurios pagrindinis herojus Benas, dvasiškai tvirtas žmogus, patekęs į įvairias situacijas, sutikęs įvairios patirties turinčių žmonių, liko ištikimas Gėrio ir Tikėjimo tiesoms, sulaukė diskusijų.

Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas negailėjo griežtų žodžių autoriui už jo per daug nutamsintą dabartinės Lietuvos gyvenimą. Ganytojas pateikė pavyzdžių, kaip keitėsi šalis Nepriklausomybės metais. Kur kas atlaidesnis rašytojui, savo buvusiam mokytojui miesto 5-ojoje vidurinėje mokykloje, buvo Naujamiesčio Šv. apašt. Mato bažnyčios klebonas kun. Algirdas Dauknys. Tačiau jis pastebėjo, jog visuomenė nestokoja problemų, kuriomis būtina susirūpinti valstybei.

K.Paulausko romaną „Ištikimybė S“ analizavo prof. Ona Voverienė. Viešnia iš Vilniaus su skausmu balse kalbėjo, kad dabar leidžiamos (ir skaitomos) tokios knygos, kuriose neaptiksi dvasinių vertybių. Skaityti tokią literatūrą šiandien netgi tapo madinga. Mažai ką gero pamatysi ir televizoriaus ekrane ar rasi sklaidydamas laikraščius.

Kalbėjusi knygos redaktorė Lionė Lapinskienė teigė, kad dirbti prie kūrinio rankraščio jai buvo įdomu. Lituanistei imponavo graži, vaizdinga autoriaus kalba. Knygą reikia skaityti ne priešokiais, bet atsidėjus, negalvojant apie pašalinius dalykus.

Knygos leidėja Regina Magilienė prisiminė, kad ryšius su rašytoju K. Paulausku užmezgė prieš penkerius metus. Leidykla „Magilė“ išleido jo fantastikos kūrinį „NSO kasdienybė“ ir prozos –„Lėlytė“. Už abi knygas autorius neėmė jam priklausančio honoraro – šias lėšas skyrė romanui „Ištikimybė S“ leisti. Leidėja sakė, jog ši knyga – viena geriausių per leidyklos vienuolika gyvavimo metų, tačiau ji nebus pelninga ir graibstoma skaitytojų. Prelegentė gyrė jos viršelio nuotraukos autorių, garsų fotomenininką Saulių Saladūną.

Kaip apie tolerantišką, supratingą žmogų, buvusį dukros ir sūnaus mokytoją, 5-osios vidurinės mokyklos direktorių K.Paulauską mintimis dalijosi Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyriaus pirmininkė Liudvika Knizikevičienė. Ji prisiminė atvejį, kaip jos sūnaus bendraklasis, tremtinio sūnus, savo rašinyje kritiškai atsiliepė apie sovietinę santvarką. Tai sužinojo mokyklos vadovas, bet jis saugumui moksleivio neįskundė. K.Paulausko 13-ąją knygą, pasak L.Knizikevičienės, verta perskaityti.

Kalbėjęs K.Paulauskas sakė, kad yra pripratęs prie kritikos: dar sovietiniais laikais rašydamas fantastiką „Literatūroje ir mene“ buvo nepelnytai „išpraustas“. Knygą „Bėgančioji ledo lytimis“ laiko geriausiu savo kūriniu. „Ištikimybė S“ rašė sunkiai, remdamasis tikėjimu. Panevėžietis žadėjo parašyti knygą iš savo jaunystės laikų – tai, ką tuo metu savo akimis matė.

K.Paulauskas rašo parkeriu į pirmokui skirtą sąsiuvinį. Taip įprato nuo pirmojo savo kūrinio „Dorado“. Paskui perrašo kompiuteriu. Bibliotekai saugoti rašytojas perdavė savo naujausios knygos rankraštį.

Baigiantis renginiui, vėl buvo suteiktas žodis vysk. J.Kauneckui. Ganytojas džiaugėsi, kad netrūko įvairių pasisakymų, buvo ginčų ir taip buvo atrasta tiesa.

Panevėžys

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija