Atnaujintas 2007 balandžio 13 d.
Nr.29
(1526)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kodėl mus gundo netikėjimas

Popiežiaus Benedikto XVI Velykų sveikinimas
„Urbi et Orbi“

Popiežius Benediktas XVI
skaito Velykų sveikinimą
„Urbi et Orbi“

Broliai ir seserys visame pasaulyje, geros valios vyrai ir moterys!

Kristus prisikėlė! Ramybė jums! Šiandien švenčiame didįjį slėpinį, krikščionių tikėjimo ir vilties pagrindą: Jėzus iš Nazareto, Nukryžiuotasis, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, kaip Šventajame Rašte buvo išpranašauta. Šiandien vėl nustebę girdime tą žinią, kurią pirmosios dienos po šabo rytą angelai paskelbė Marijai Magdalietei ir kitoms prie kapo atskubėjusioms moterims: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė!“ (Lk 24, 5-6).


Autentiška Jėzaus gyvenimo ir darbų interpretacija

Mindaugas BUIKA

Popiežius 80-metį pasitinka knygos publikavimu

Prasminga, kad popiežius Benediktas XVI, kuris yra vienas žymiausių ir produktyviausių katalikybės mokslo skleidėjų, savo 80-ąjį gimtadienį pasitinka publikuodamas savo naują teologinę knygą „Jėzus iš Nazareto: nuo krikšto Jordane iki Atsimainymo“. Per dvejus pastarojo pontifikato metus išleidžiama jau ketvirtoji Šventojo Tėvo knyga, tačiau tai pirmoji, kurią jis parašė eidamas apaštalo šv. Petro tarnystę. Kitos knygos – „Šv. Benedikto Europa ir dabartinė kultūrų krizė“, „Dievo revoliucija“ bei „Jonas Paulius II – mano brangus pirmtakas“ – yra Popiežiaus kalbų ir straipsnių rinkiniai, daugelis kurių iš jo, kaip kardinolo Jozefo Ratcingerio, buvimo Tikėjimo doktrinos kongregacijos prefektu (1982-2005), laikotarpio.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija