Atnaujintas 2007 balandžio 13 d.
Nr.29
(1526)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dėl Lietuvos saugumo departamento krizės

Atviras laiškas LR prezidentui Valdui ADAMKUI

Lietuvos visuomenėje kyla nerimas stebint keistus ir net labai įtartinus veiksmus su Lietuvos saugumu susijusiose sferose. Vyksta kažkoks „karas“ tarp partijų, tarp Seimo ir VSD, į šią sumaištį įtraukiant prokuratūrą, liustracijos tarnybą, visą žiniasklaidą. Nuolat pateikinėjami vis nauji kaltinimai antivalstybine veikla ir bendradarbiavimu su KGB ir kitomis užsienio tarnybomis, skelbiami dokumentai ir įrodymai, kurie netrukus pasirodo esantys nepakankami arba visai nereikšmingi. Tuo tarpu prašymai pateikti ar paskelbti kitus rimtus dokumentus lieka be atgarsio. Visa ši sumaištis susijusi su Lietuvai labai svarbia tarnyba – VSD ir jo vadovu A.Pociumi. Teisėsauga kuo toliau, tuo labiau praranda pasitikėjimą visuomenėje. Jaučiamas autokratijos įsigalėjimas, kenkiantis valstybės demokratiniams pagrindams.

Šioje situacijoje laukiame konkrečių veiksmų, pageidaujame, kad visose, visų pirma teisėsaugos bei kitose su nacionaliniu saugumu susijusiose valstybės institucijose dirbtų tik nepriekaištingos politine prasme reputacijos žmonės, jokiais saitais nesusiję su buvusiomis sovietinio okupacinio režimo bei pastaraisiais metais valstybingumui pavojingų užmačių turinčiomis tarnybomis. Negalima pasitikėti tais, kurie nesileidžia tikrinami, kurie apkaltos būdu nušalinti, kurie demagoginėmis pastangomis vėl veržiasi į atsakingus postus. Būtina, kad visų statutinių organizacijų darbas būtų griežtai ir atsakingai tikrinamas.

Matydami, kad šiandieninė padėtis kenkia Lietuvos tarptautiniam prestižui ir valstybės saugumui, prašome J.E. Lietuvos Prezidentą atsisakyti pasyvios pozicijos ir veikti ryžtingai. Vadovaujantis NSKG komiteto tyrimo išvadomis, kurias patvirtino Lietuvos Seimas, siūlome iš VSD tarnybos skubiai pašalinti Arvydą Pocių, pavedant teisėsaugos organams atlikti jo veiklos ir dėl to atsiradusių pasekmių įvertinimą. Tuo bus sudarytos sąlygos lengviau pabaigti šią triukšmingą bei vis gilėjančią ir Lietuvos saugumui kenksmingą politinę sumaištį.

Lietuvos Sąjūdžio, visuomenės, mokslo ir kultūros atstovai:

Inžinierius Rytas Kupčinskas, akademikas Zigmas Zinkevičius, prof. Ona Voverienė, doc. dr. Arvydas Anušauskas, prof. dr. Vytautas Ambrazas, rašytojas Jonas Jackevičius, akademikas Bronius Grigalionis, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m. tarybos narys Paulius Rutkauskas, inžinierė-ekonomistė Aldona Kubiliūtė, filologė Ona Tomaševič, doc. dr. Romas Batūra, prof. Gediminas Karalius, rašytojas Eugenijus Ignatavičius, prof. Antanas Tyla, ekonomistas Algimantas Tomaševičius, Lietuvos Katalikų mokslo akademijos moksl. sekr. Saulius Girnius, soc. m. dr. Juozas Parnarauskas, inžinierius Valensas Čeginskas, ryšių inž. Algimantas Budriūnas, istorikas dr. Darius Vilimas, kino režisierius Vytautas Tomaševičius, istorikas Kazys Vidžiūnas, inžinierius Alfonsas Ambrazas, gydytojas Hubertas Martinkėnas, filologė Genovaitė Kuckailienė, prof. Juozapas Girdzijauskas, rašytojas Jonas Mikelinskas, prof. Vladas Vilimas, gydytojas Jonas Bielskis, inžinierius Povilas Dirsė, doc. dr. Algirdas Katkus

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija