Atnaujintas 2007 balandžio 20 d.
Nr.31
(1528)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Du ganytojai: Mečislovas Reinys ir Volodymyras Sterniukas

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Vyskupas Volodymyras Sterniukas

Nepriklausomybę atgavusiose Lietuvoje ir Ukrainoje jau antrą dešimtmetį plėtojami įvairūs ekonominiai ryšiai. Nors pastaruoju metu sustiprėjo dėmesys mokslui, švietimui ir kultūrai, tačiau dvasinėje srityje – religijos problemoms – tas dėmesys dar ganėtinai mažas. Šiame straipsnyje supažindinsime su Rytų apeigų katalikų vyskupu Volodymyru Sterniuku (1907 02 12–1997 09 29), pravesime keletą paralelių su arkivyskupu Mečislovu Reiniu (1884 02 03–1953 11 08). V.Sterniukas, nors ir nepažinojo arkiv. M.Reinio, tačiau kovojo tą pačią kovą dėl tikinčiųjų ir Bažnyčios teisių, liudijo meilę Dievui ir žmonėms.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija