Atnaujintas 2007 balandžio 20 d.
Nr.31
(1528)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Šiauliečiams moralės temos pasirodė aktualios

Geroji naujiena

Bloga žmona pagadina ir gerą vyrą

Už „Popiežiaus miestą“ – piniginė bauda

Ar jau durnaropių prisirijom?

Popiežius Benediktas XVI: apie asmeninį Dievo gailestingumo patyrimą

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
mini 80-ąjį gimtadienį

Vienalaikis gimimas žmonių ir Dievo šeimai

Vatikano Šv. Petro aikštėje vadovaudamas antrojo Velykų sekmadienio, kuris dabar celebruojamas ir kaip Dievo Gailestingumo šventė, liturgijai, popiežius Benediktas XVI paminėjo savo 80-ąjį gimtadienį. Už sveikinimus, palinkėjimus ir maldas jis dėkojo gausiems svečiams ir visai Bažnyčiai, bet pirmiausia – Dievo gailestingumui, kuris jį lydi ir palaiko jo „silpnume“. Kaip tik pagal šią dieviškąją globą Šventasis Tėvas homilijoje su būdingu nuosaikumu apžvelgė savo brandaus gyvenimo pagrindinius etapus.


Atsargiai: genetiškai modifikuoti organizmai

Gintaras VISOCKAS

Pilaitės bendruomenės pirmininkė
Janina Gadliauskienė įsitikinusi,
jog genetiškai modifikuotų augalų
auginimas Lietuvoje turės
tik ilgalaikių negatyvių pasekmių

Balandžio pradžioje Lietuvos žalieji, Pilaitės bendruomenė ir kai kurios kitos visuomeninės organizacijos prie Seimo surengė protesto akciją. Piketą derėtų laikyti sėkmingu. Valdžia atsižvelgė į mitinguojančių reikalavimus – stambioms užsienio firmoms mūsų žemėje šiandien uždrausta auginti genetiškai modifikuotus organizmus (GMO), t.y. rapsus ir kukurūzus. Tačiau protesto akciją organizavusi Pilaitės bendruomenės pirmininkė Janina Gadliauskienė mano, kad dar anksti džiaugtis pergale.


Pažaislio šventovė pasidabino nauju paveikslu

Kazimieras Dobkevičius

Iš dešinės: dailininkas Virginijus
Kašinskas ir alpinistas Vladas Vitkauskas
Jono IVAŠKEVIČIAUS nuotrauka

Per Atvelykį Kauno Pažaislio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elžbietą bažnyčioje įvyko didelė iškilmė – įkurdintas ir pašventintas lietuvių dailininko Virginijaus Kašinsko nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus „Dievo Gailestingumo“ paveikslas. Į šventę atvyko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, mons. prof. Vytautas Kazlauskas, kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, kunigai kapucinai Ignacas Milašius ir Kazimieras Rimkus, klierikai, šv. Kazimiero seserų kongregacijos vienuolės, menotyrininkė doc. Laima Šinkūnaitė, paveikslo autorius V.Kašinskas, pirmasis lietuvis, įveikęs aukščiausią pasaulio kalno viršūnę Everestą, Vladas Vitkauskas, Šiaulių pedagoginio universiteto etnografinis religinių giesmių ansamblis, smuikininkė Marija Neniškytė, inteligentijos, studentijos, moksleivių atstovai. Šv. Mišių pradžioje, aidint trembitos iškilmingiems garsams, vyskupas E.Bartulis pašventino didelį, akinančia šviesa spindintį „Dievo Gailestingumo“ paveikslą.


Krikšto malonė brandina mumyse naujus vaisius

Bažnyčios bendruomenės nariais
tapę katechumenai su jiems Krikšto
ir Sutvirtinimo sakramentus
suteikusiu Kauno arkivyskupu
Sigitu Tamkevičiumi

Didįjį šeštadienį vėlai vakare pradėta Velykų nakties vigilija – Vilniaus ir Kauno Arkikatedrose Bazilikose švęstas Viešpaties Prisikėlimas. Keturių dalių Velyknakčio liturgijai Vilniuje vadovavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, o Kaune – arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Velyknakčio liturgijoje dalyvavo labai daug tikinčiųjų, tą vakarą atnaujinusių savo krikšto pažadus, o Bažnyčios bendruomenės nariais tapo pakrikštyti katechumenai. Jiems, kaip suaugusiems, priimantiems krikštą, kartu suteiktas ir Sutvirtinimo sakramentas.


Muzikos stebuklas po bažnyčios skliautais

Maestro Martynas Švėgžda
von Bekker per Atvelykį griežė
smuiku Zarasų bažnyčioje

Nuostabų Atvelykio sekmadienį, po Sumos, niekas nesiskirstė iš Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios – visi žinojo, kad tą dieną Zarasuose bus stebuklas. Kad į provinciją atvyktų pasaulinio garso muzikantas – dažniau išimtis nei taisyklė.

Kuklus, su didele meile prie savęs glaudžiantis senelio smuiką, maestro Martynas Švėgžda von Bekker dosniai dalijo savo talentą visiems, besiklausantiems nuostabios Bacho, Paganinio, Ysaye, Ernsto, Guno muzikos garsų.


Du ganytojai: Mečislovas Reinys ir Volodymyras Sterniukas

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Vyskupas Volodymyras Sterniukas

Nepriklausomybę atgavusiose Lietuvoje ir Ukrainoje jau antrą dešimtmetį plėtojami įvairūs ekonominiai ryšiai. Nors pastaruoju metu sustiprėjo dėmesys mokslui, švietimui ir kultūrai, tačiau dvasinėje srityje – religijos problemoms – tas dėmesys dar ganėtinai mažas. Šiame straipsnyje supažindinsime su Rytų apeigų katalikų vyskupu Volodymyru Sterniuku (1907 02 12–1997 09 29), pravesime keletą paralelių su arkivyskupu Mečislovu Reiniu (1884 02 03–1953 11 08). V.Sterniukas, nors ir nepažinojo arkiv. M.Reinio, tačiau kovojo tą pačią kovą dėl tikinčiųjų ir Bažnyčios teisių, liudijo meilę Dievui ir žmonėms.


Pavasarinės anomalijos gamtoje ir politikoje

Petras KATINAS

Žokėjas ir jo kuinas
Jauniaus AUGUSTINO piešinys

Garsiausi pasaulio sinoptikai šiemet prognozuoja nepaprastai alinančią sausrą ir su ja susijusias bėdas pavasarį ir vasarą. Panašią į 2003 metų sausrą. Bus taip ar ne, pamatysime. Tačiau kad Lietuvoje vykstantys politiniai procesai tampa panašūs į kažkokį makabrišką „grupės draugų“ žaidimą, pakankamai akivaizdu.

Praėjusį savaitgalį nekarūnuotas Lietuvos valdovas netverdamas džiaugsmu pranešė, kad jo partijos politbiuras nutraukia visus santykius su Tėvynės sąjunga, kuri dešimt mėnesių faktiškai palaikė vieno iš partijos lyderių vadovaujamą mažumos Vyriausybę.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija