Atnaujintas 2007 balandžio 20 d.
Nr.31
(1528)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Popiežius Benediktas XVI: apie asmeninį Dievo gailestingumo patyrimą

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
mini 80-ąjį gimtadienį

Vienalaikis gimimas žmonių ir Dievo šeimai

Vatikano Šv. Petro aikštėje vadovaudamas antrojo Velykų sekmadienio, kuris dabar celebruojamas ir kaip Dievo Gailestingumo šventė, liturgijai, popiežius Benediktas XVI paminėjo savo 80-ąjį gimtadienį. Už sveikinimus, palinkėjimus ir maldas jis dėkojo gausiems svečiams ir visai Bažnyčiai, bet pirmiausia – Dievo gailestingumui, kuris jį lydi ir palaiko jo „silpnume“. Kaip tik pagal šią dieviškąją globą Šventasis Tėvas homilijoje su būdingu nuosaikumu apžvelgė savo brandaus gyvenimo pagrindinius etapus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija