Atnaujintas 2007 balandžio 20 d.
Nr.31
(1528)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Pavasarinės anomalijos gamtoje ir politikoje

Petras KATINAS

Žokėjas ir jo kuinas
Jauniaus AUGUSTINO piešinys

Garsiausi pasaulio sinoptikai šiemet prognozuoja nepaprastai alinančią sausrą ir su ja susijusias bėdas pavasarį ir vasarą. Panašią į 2003 metų sausrą. Bus taip ar ne, pamatysime. Tačiau kad Lietuvoje vykstantys politiniai procesai tampa panašūs į kažkokį makabrišką „grupės draugų“ žaidimą, pakankamai akivaizdu.

Praėjusį savaitgalį nekarūnuotas Lietuvos valdovas netverdamas džiaugsmu pranešė, kad jo partijos politbiuras nutraukia visus santykius su Tėvynės sąjunga, kuri dešimt mėnesių faktiškai palaikė vieno iš partijos lyderių vadovaujamą mažumos Vyriausybę. Tuoj po šio pareiškimo didysis gelbėtojas suteikė audienciją „darbiečių“ lyderiui K.Daukšiui ir tarėsi dėl būsimos naujos valdančiosios koalicijos. Tiesa, nepasakė, kieno sąskaita. Mat „darbiečiai“ net neslepia, kad jie siekia ne tik Seimo pirmininko bei kitų „pilietininkų“ užimtų ministrų kėdžių, bet ir taikosi į uoliausiais tarnais tapusių partnerių liberalcentristų užimamus postus. Šitoks partijos vado pareiškimas gerokai sunervino tuo metu neramioje Ukrainoje viešėjusį Premjerą. Ne tik todėl, kad pensininkas Nr. 1, jam nedalyvaujant, artimiausių nomenklatūros bičiulių posėdyje nusprendė baigti „draugystę“ su baisiausiais Brazausko priešais konservatoriais, kurie nuolat reikalauja bent jau pažaboti išsikerojusią korupciją. Tai ir buvo pagrindinis veiksnys, lėmęs Brazausko apsisprendimą. Be to, „amžinai gyvajam“ labai nepatinka, jog tie niekingi landsbergininkai atkakliai siekė ir pasiekė, kad Seime būtų priimtas Gamtinių dujų kainų reguliavimo įstatymas. Kitaip tariant, buvo uždėtas apynasris vilkiškiems Rusijos „Gazprom“ statytinės „Dujotekanos“ apetitams. Tai buvo tiesiog iššūkis pirmajam sekretoriui, kuris, prieš keletą metų pasirašydamas „Lietuvos dujų“ privatizavimo sutartį, Vyriausybės ir „Gazprom“ sutarimu suteikė vienam iš pagrindinių Brazausko partijos finansuotojų „Dujotekanai“ išimtinę teisę nereguliuojamai tiekti dujas į Lietuvą. Ir A.Brazauskas, ir Premjeras kryžiumi gulė prieš tai, kad bent mažumėlę būtų apkarpytas „Dujotekanos“, o kartu ir Rusijos „Gazprom“ pelnas. Netgi tiesiog maldavo Prezidento, kad tas nepasirašytų Gamtinių dujų įstatymo. Buvo net apeliuojama į Europos Sąjungos ir Europos Komisijos neva reikalavimus, kad dujų tiekėjų ir tarpininkų nustatytos kainos nebūtų reguliuojamos. Kažkodėl vengiant net paminėti, kad ir „Lietuvos dujas“, ir „Dujotekaną“ visiškai kontroliuoja Rusijos „Gazprom“. Būtent „Dujotekanos“ vadovas, Maskvos malone tapęs dideliu verslininku, R.Stonys buvo nuolat minimas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atliktame tyrime dėl Valstybės saugumo departamento ir jo šefo A.Pociaus įtartinos veiklos. Vis dėlto Prezidentui šį kartą pakako ryžto apmalšinti dujininkų apetitus, ir jis pasirašė Gamtinių dujų įstatymą. Bemat pasigirdo socdemų, „Lietuvos dujų“ ir kitų „Gazprom“ išlaikytinių aimanos, kad dabar „Gazprom“ imsis keršto, nes, pradėjus reguliuoti gamtinių dujų kainas, nuo liepos mėnesio gamtines dujas pabrangins mažiausiai 20-30 procentų. Be to, Premjeras kasdien aiškino, kad Seimo priimtas Gamtinių dujų įstatymas neatitinka Europos Sąjungos direktyvų. Vargu ar tai tiesa. Juk net ES Briuselio biurokratai puikiai žino, kad ir „Lietuvos dujos“, ir „Dujotekana“ yra Rusijos monstro „Gazprom“ valios vykdytojos. O nereguliuojamos dujų kainos buvo reikalingos tik vienam dujų importuotojui – „Dujotekanai“, A.Brazausko dėka gavusiai išimtinę teisę nereguliuojamai tvarkytis Lietuvoje, ir „Lietuvos dujų“ direktoriui V.Valentukevičiui.

Ne mažesnį šurmulį sukėlė pagaliau įvykę sostinės mero rinkimai. Iki jų „tvarkos ir teisingumo“ apaštalas Rolandas, užsitikrinęs sau palankaus, netgi paklusnaus „socialdemokrato“ A.Paleckio įsikinkymą į jo vežimą, padarė tariamą „ėjimą žirgu“, vietoj savęs Vilniaus meru pasiūlęs 66-erių metų Juozą Imbrasą. Iki išnaktų vykusiame naujai išrinktos Vilniaus miesto tarybos posėdyje ir balsavime patvirtinant J.Imbrasą sostinės meru, kuriame nedalyvavo Tėvynės sąjungos, liberalcentristų ir Rusų sąjungos tarybos nariai, 28 balsais buvo išrinktas R.Pakso statytinis. Netgi kai kurie socdemai Seime ir Vilniaus taryboje pripažįsta, jog balsuojant nebuvo užtikrintas slaptumas, o biuleteniai buvo sužymėti visokiomis raidelėmis ir kitais paslaptingais ženklais. Šitaip paksininkai siekė patikrinti savo partijos narių lojalumą: neduok Dieve, jeigu kuris nors jų pažymėtame biuletenyje neįrašytų Imbraso pavardės. Tai, aišku, nieko nuostabaus. Juk ir R.Paksas, ir naujuoju Če Gevara apsiskelbęs jaunėlis Paleckis išėjo tuos pačius aferistės ir „pranašės“ gruzinės Lenos Lolišvili mokslus. Beje, tų mokslų sėmėsi ir pats Algirdas Mykolas su savo naująja žmona, padovanojusia jam „Draugystės“ viešbutį.

Na, o J.Imbraso pergalę lėmė skaidrumą politikoje deklaruojantys Liberalų sąjūdžio atstovų balsai. Štai ir paaiškėjo tas partijos vadų P.Auštrevičiaus ir Seimo vicepirmininko G.Steponavičiaus politinis skaidrumas: už pažadėtą sostinės vicemero ir kitus postus gali balsuoti už bet ką. Politikos apžvalgininkai beveik vienu balsu pažymi, kad vadinamieji liberalai, balsavę už „tvarkos ir teisingumo“ veikėją J.Imbrasą, pasirašė sau mirties nuosprendį, nes net uoliausi liberalų rėmėjai nebalsuos už juos būsimuosiuose Seimo rinkimuose. Na, o naujasis sostinės meras, kaip ir jo partinis viršininkas, priklauso tai pačiai politinių bastūnų kategorijai. Jis jau buvo ir konservatorius, ir liberalas.

Taigi mūsų sostinė, 2009 metais būsianti Europos kultūros paveldo centru, bus valdoma paksininkų, naujos socdemų „žvaigždės“ ir Rusijos mylėtojo „sąžinės kalinio“ A.Butkevičiaus diriguojama. O tai, kad „tvarkos ir teisingumo“ populistas yra Maskvos žmogus, akivaizdžiai rodo Lietuvoje leidžiamo rusų savaitraščio „Litovskij kurjer“ net trijuose puslapiuose paskelbtos liaupsės R.Paksui. Dabar panašių panegirikų susilauks ir P.Auštrevičiaus „liberalai“. Tai jie parsidavė balsuodami už suktą politinį bastūną J.Imbrasą mainais už tai, kad paksininkai parėmė Liberalų sąjūdžio kandidatą į Klaipėdos merus. Žinoma, vadinamieji liberalai nėra tokie naivūs, kad nesuvoktų, jog aferistės L.Lolišvili išpuoselėtas rusiškų lėktuvėlių pilotas perleido sostinės mero kėdę savo klapčiukui tiktai laikinai. Klausimas tik toks: ar tas klapčiukas, žinant jo suktumą, tą kėdę atiduos savo dabartiniam šeimininkui?

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija