Atnaujintas 2007 balandžio 20 d.
Nr.31
(1528)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Geroji naujiena

Lietuvių tautos istorijoje buvo nedaug dienų, kada tauta galėjo nudžiugti ir pakelti galvas naujam gyvenimui. Galbūt būtų galima sakyti, kad Mindaugo krikštas Lietuvai atvėrė vartus į krikščionybę ir Vakarų Europą. Bet kartu ir Vakarų Europa tada ryškiau pamatė, jog Rytuose yra toks gražus kraštas Lietuva, kurį reikia pasigrobti. Du šimtus metų Vakarai lindo ir lindo į Rytus, pirmiausia per Prūsiją, kol pagaliau Žalgirio mūšis Vakarus pristabdė. Bet tik pristabdė. Vakarai į Lietuvą žvilgčiojo daugiau kaip penkis šimtus metų, kol pagaliau 1945 metais tai nustojo daryti.


Bloga žmona pagadina ir gerą vyrą

Andriaus šeimą gerai pažinojau. Netoliese gyvenome. Andrius augo geroje, religingoje šeimoje. Eidavo tėvai į bažnyčią, vesdavosi ir vaikus. Šeimoje išgėrimų nebūdavo. Taip ir Andrius gerą pavyzdį ėmė iš tėvų: negirtuokliaudavo ir nerūkydavo, laiku grįždavo į namus, nes tėvų būdavo taip liepta. Sūnus būdavo darbštus, švelnus ir linkęs padėti darbuose kitiems. Aplinkiniai žmonės kalbėdavo, kad šeima gerus vaikus išaugino, jie gėdos nepadarydavo tėvams.


Už „Popiežiaus miestą“ – piniginė bauda

Šį pavasarį sukako antrosios metinės, kai amžinybėn iškeliavo popiežius Jonas Paulius II. Pasaulio tikintieji vėl maldomis, nuoširdžiu tikėjimu, ištikimybe Katalikų Bažnyčiai prisiminė didžius Popiežiaus darbus, iškilią jo asmenybę. Ne išimtis buvo ir lietuviai. Žinoma, yra ir tokių, kurie net neprisimena nei Jono Pauliaus II, nei jo mirties sukaktuvių. Kaip neprisiminė ir pirmųjų metinių. Kaip neliūdėjo jo laidotuvių dienomis… Taip jau sutapo, kad kone Šventojo Tėvo mirties antrųjų metinių išvakarėse Radijo ir televizijos komisija nubaudė muzikinio televizijos kanalo „MTV Lietuva“ vadovą Marių Veselį ir skyrė jam maksimalią trijų tūkstančių litų baudą už animacinio serialo „Popiežiaus miestas“ transliavimą.


Ar jau durnaropių prisirijom?

Kai matau agresyvų chaosą keliuose, girdžiu suslavėjusių „bepročių“ keiksnojimus, neapykanta greta esančiajam žaižaruojančias godžiųjų akis, norėčiau viešai paklausti: „Ar lietuviai pririję… durnaropių? Ar jau riedam… „Švėkšnos kryptimi?“, nes daugeliui išties būtina psichiatrų pagalba.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija