Atnaujintas 2007 balandžio 20 d.
Nr.31
(1528)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Bloga žmona pagadina ir gerą vyrą

Andriaus šeimą gerai pažinojau. Netoliese gyvenome. Andrius augo geroje, religingoje šeimoje. Eidavo tėvai į bažnyčią, vesdavosi ir vaikus. Šeimoje išgėrimų nebūdavo. Taip ir Andrius gerą pavyzdį ėmė iš tėvų: negirtuokliaudavo ir nerūkydavo, laiku grįždavo į namus, nes tėvų būdavo taip liepta. Sūnus būdavo darbštus, švelnus ir linkęs padėti darbuose kitiems. Aplinkiniai žmonės kalbėdavo, kad šeima gerus vaikus išaugino, jie gėdos nepadarydavo tėvams.

Tuose namuose būdavo ramu ir gera, kol Andrius neparvedė marčios. Ji jokio darbo nemokėjo ir nenorėjo dirbti. Anytai ruošoje nieko nepadėdavo. Rūpėjo tik ištrūkti iš namų. Tuoj po vestuvių, būdavo, dingsta iš namų, tik po dviejų trijų savaičių sugrįžta. Atsirado vaikai, kol visai maži buvo, ji truputį aprimo. Vėliau anytai palikdavo vaikus ir vėl dingdavo iš namų. Anyta kurį laiką prižiūrėjo vaikus, bet vėliau pasakė marčiai: „Vaikų daugiau nepasiliksiu, auginkis pati“. Šį, didesnįjį, kuris jau buvo šiek tiek paaugęs, palikdavo namuose, o mažąjį pasiimdavo su savimi, bet vis tiek „gastrolės“ nenutrūko. Kai paaugo ir antrasis vaikas, abudu palikdavo ir vėl dingdavo iš namų. Naujos žmonos pažintys, girtuokliavimas, rūkymas be saiko išvedė Andrių iš kantrybės. Kai ji kelis kartus grįžo į namus girta ir vieną kartą Andrius užtiko ją su kažkokiu vyriškiu… jis žmoną iš namų išvijo.

Po vestuvių praėjo šešeri, septyneri metai, ir Andrius palūžo, pradėjo išgėrinėti. Gal dėl išgyvenimų, nes jis labai žmoną mylėjo. Taurelė niekada neišgelbėjo nė vieno, neišgelbės ir Andriaus. Jo žmona užaugusi blogoje šeimoje, kur buvo dažnai girtuokliaujama… Kelis kartus ji buvo vyro išvyta, bet vis sugrįždavo. Vaikus į mokyklą išleisdavo ir jais rūpindavosi močiutė. Todėl vaikai labiau myli močiutę nei mamą. Tik močiutės silpna sveikata. Kas būtų, jei ji palūžtų… Močiutė labai išgyvena, baiminasi, kad tik Andrius neįprastų daugiau girtuokliauti, nes kol kas atsisakyti taurelės neįstengia. Ji prie šito nebuvo įpratusi, jos sūnus buvo geras.

Štai kaip bloga žmona pagadina ir gerą vyrą.

Joana JANKAUSKIENĖ

Virbalis, Vilkaviškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija