Atnaujintas 2007 balandžio 25 d.
Nr.32
(1529)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Prisiminkime sukilėlius

Laima Macytė

2006 metais Lietuva gražiai prisiminė tautos didvyrę Emiliją Pliaterytę, jos gimimo 200-ąsias metines. Kita svarbi sukaktis buvo 1831 metų sukilimo 175-osios metinės. Carinė okupacija ir represijos po trečiojo Žečpospolitos padalijimo neužgniaužė Lietuvoje laisvės ir nepriklausomybės siekimo.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija