Atnaujintas 2007 balandžio 25 d.
Nr.32
(1529)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šventojo Sosto dalyvavimas Jungtinių Tautų veikloje

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
priima JTO vadovą
Baną Ki Muną su žmona

JT generalinio sekretoriaus vizitas Vatikane

Labai simboliška, kad popiežius Benediktas XVI, kurio moralinis autoritetas pasaulyje ir Katalikų Bažnyčioje yra didžiulis, tuoj po savo 80-mečio minėjimo iškilmių pirmąjį oficialųjį darbo susitikimą skyrė Jungtinių Tautų Organizacijos generaliniam sekretoriui Banui Ki Munui. Kaip teigiama ta proga paskelbtame Vatikano spaudos tarnybos komunikate, Šventasis Sostas, kuris nuo 1964 metų Jungtinėse Tautose turi nuolatinio stebėtojo statusą, aukštai vertina šios didžiausios tarptautinės organizacijos vaidmenį įtvirtinant taiką ir skatinant žmonijos pažangą.


Ekumeniniai sveikinimai ir linkėjimai

Mindaugas BUIKA

Konstantinopolis pasirengęs pripažinti Romos vyskupo primatą

Kaip ir buvo galima tikėtis, popiežiaus Benedikto XVI 80-ojo gimtadienio minėjimas turėjo tam tikrą ekumeninį bruožą, nes kitų konfesijų dvasiniai vadovai stengėsi pasveikinti Šventąjį Tėvą, kuris savojo pontifikato vienu iš prioritetų iškėlė krikščionių vienybės siekimą. Štai Konstantinopolio stačiatikių patriarchas Baltramiejus I jubiliejinėms iškilmėms į Romą atsiuntė Pergamono metropolito Joanio (Ziziulo) vadovaujamą delegaciją, kuri buvo priimta Popiežiaus audiencijoje, ir jam perdavė patriarcho laišką. Pagal spaudos pranešimus, metropolitas Joanis sakęs, jog kartu su sveikinimais minėtame laiške Baltramiejus I kviečia Benediktą XVI paremti darbą atnaujinusią Tarptautinę katalikų ir stačiatikių teologinio dialogo komisiją, kurios naujas susitikimas turėtų įvykti Ravenos mieste Italijoje spalio 7-15 dienomis. Tame susitikime turėtų dalyvauti visų šešiolikos autokefalinių Stačiatikių Bažnyčių vadovaujantys atstovai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija