Atnaujintas 2007 balandžio 27 d.
Nr.33
(1530)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Gelbėk mus, Viešpatie, nuo bado, maro, ugnies ir karo!

Balandžio 16 dieną JAV ir pasaulį sukrėtusi Virdžinijos valstijos Bleksbergo miesto politechnikos universitete (jame mokosi apie 25 tūkst. studentų) įvykusi šiurpi tragedija, kai vieno iš minėto universiteto studento aukomis tapo 32 žmonės, sukelia tam tikrų apmąstymų.


Šeimos namas tebūna pastatytas ant tvirtos uolos

Mieli Broliai ir Seserys!

Švęsdami Gyvybės dieną, norime, kad visų mūsų mintys susitelktų prie žemiškojo gyvybės indo – šeimos ir santuokos. Nors gyvybė liejasi į žmonių gyvenimus iš dieviškosios gelmės, laimingas ir džiaugsmingas, sukrėtimų ir abejonių netemdomas jos priėmimas galimas tik šeimoje. Tačiau kiekvienoje klasėje gal net trečdalis vaikų – iš išsiskyrusių šeimų. Ar gali Bažnyčia teigti neginčijamą šeimos vertę, kai išyra daugiau nei pusė santuokų? Ar katalikiško požiūrio tiesumas neužgauna šeimos griūtį iškentėjusių žmonių, pagaliau jų vaikų širdžių?


Dėl jaunimo ir vaikų kongresėlių gegužės mėnesį vakarais Telšių vyskupijos dekanatuose

Birželio 30 – liepos 1 dienomis (šeštadienį ir sekmadienį) Klaipėdoje vyks Lietuvos jaunimo dienos. Tame renginyje kviečiami dalyvauti tikintys jaunuoliai ir jaunuolės nuo 14 metų ir vyresni. Kad nejaustų nuoskaudos jaunesni mūsų paaugliai ir jaunuoliai, ypač ministrantai, adoruotojos, vaikų chorų giesmininkai bei besirengiantys Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui, nutarėme suorganizuoti gegužės mėnesio vakarais visuose mūsų vyskupijos dekanatuose jaunesniems nei 14 metų jaunuoliams ir vaikams dekanatinius kongresėlius.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija