Atnaujintas 2007 balandžio 27 d.
Nr.33
(1530)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Alytaus dekanate

Kovokime už Lietuvą: naują, šventą, demokratinę!

Mons. Alfonsas Svarinskas,
Alytaus dekanas klebonas
kun. Arūnas Užupis
ir grupė konferencijos dalyvių

Alytus. Pavasariškai pasipuošusioje Šv. Angelų Sargų bažnyčioje vaiskiai nušvito ir antroji šv. Velykų diena: čia įvyko šventinė konferencija „Kelias į Prisikėlimo garbę šiandien“. Konferenciją organizavo Viešoji įstaiga „Dienos namai“, dešimtus metus dirbanti katalikų sielovados srityje, plėtojanti bendradarbiavimą tarp Katalikų Bažnyčios, nevyriausybinių ir valstybinių įstaigų bei institucijų, periodiškai suteikianti galimybę dvasininkams aktyviai liudyti Kristaus mokymą Alytaus tikinčiųjų bendruomenėje.


Lazdijų dekanate

Viešpatie, aš klausau...

Šv. Mišių koncelebracija (iš kairės):
kun. Gintaras Urbštas, Juozas
Fakėjavas, Vytautas Praraja
ir Kęstutis Sprangauskas

Lazdijai. Rajono švietimo skyrius kartu su bendrojo lavinimo mokyklų tikybos mokytojais bei dekanato kunigais balandžio 19 dieną organizavo renginį ,,Gerosios Naujienos diena“. Ankstyvą rytmetį į Šv. Onos bažnyčią susirinko gražus būrys rajono moksleivių – per 160 jaunuolių. Pirmiausia vyko mokymas apie Velykų slėpinį. Čia mokytojavo Šventežerio parapijos klebonas kun. Juozas Fakėjavas. Jis palygino jaunimą su pirmaisiais apaštalais, kurie susibūrė po Prisikėlusio Kristaus pasirodymo.


Kauno arkivyskupijoje

Jurbarko dekanate

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kelionė

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio
pagrindinės mokyklos mokiniai
prie Šiluvos Švč. Mergelės
Marijos paveikslo

JURBARKAS. Verbų sekmadienio išvakarėse į Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčią iš Čekiškės atkeliavusi Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo kopija čia viešėjo beveik dvi savaites. Apie paveikslo sutikimą Jurbarke kovo 31-osios vakarą „XXI amžiuje“ jau rašėme. Ypač daug besimeldžiančių bažnyčioje buvo per Didžiąją savaitę, laukiant Kristaus Prisikėlimo švenčių – Velykų. Kasdien bažnyčioje, išskyrus Didįjį tridienį – ta proga buvo aukojamos šv. Mišios – vykdavo Švč. Sakramento adoracija, maldos budėjimai ir meditacijos, būdavo kalbamas rožinis, vykdavo teminiai vakarai.


Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Garbingas kunigystės jubiliejus ligoninėje

Jubiliatas kunigas Juozapas
Janauskis sveikinamas giesme
(iš kairės): klebonas kan. Jonas
Paulauskas, jubiliatas,
kun. Kęstutis Vainorius,
kun. Aloyzas Žygaitis, ateitininkai
ir diak. Paulius Jaraminas

GARGŽDAI. 1957 m. balandžio 17 d. 28 metų diakonas Juozapas Janauskis buvo įšventintas kunigu. Tais metais pasiryžti kunigystei turbūt teisėtai turėtų būti laikoma dideliu didvyriškumu. Tada, siekdami kunigystės, jaunuoliai žinojo, kad jų laukia ypač sudėtingos gyvenimo ir pastoracijos aplinkybės, panieka, šmeižtas, gal kalėjimas ar Sibiras.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija