Atnaujintas 2007 balandžio 27 d.
Nr.33
(1530)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„Nekaltieji“ čekistų kadrai

Petras KATINAS

Anądien per Nacionalinį radiją Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, dar nuo studentavimo laikų tuometiniame Vilniaus V.Kapsuko universitete pagarsėjęs kaip ypač aktyvus komjaunimo veikėjas, labai uolus partinės linijos „sargybinis“, Justinas Karosas pareiškė didžiulį nepasitenkinimą, kad Seimas pagaliau priėmė Liustracijos įstatymo pataisas dėl KGB rezervininkų. Pirmiausia jis, kaip ir didžioji dalis jo partiečių, nomenklatūros ir KGB veikėjų palikuonių, aiškina, kad už tokį „nedemokratišką“ veiksmą dabar atsidursime Europos žmogaus teisių teisme. Vadinasi, ir Vokietija, tuoj po karo vykdžiusi radikalią denacifikaciją, neprileidžiant Hitlerio nacių partijos veikėjų ir eilinių prie valdžios, jau nekalbant apie gestapo ir SS žmones, padarė didžiulį nusikaltimą demokratijai.


Prezidentas priėmė pranciškonų vienuolijos atstovus

Lietuvos prezidentas
Valdas Adamkus priėmė pranciškonų
(Mažesniųjų brolių ordino)
vienuolijos atstovus

Balandžio 20 dieną Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus priėmė angliškai kalbančių Mažųjų brolių (pranciškonų) provincijų vadovus, pirmą kartą Vilniuje susirinkusius į metinę konferenciją. Pranciškonų provincijolai padėkojo prezidentui V.Adamkui už dėmesį ir pabrėžė, kad jiems didžiulį įspūdį padarė lietuvių siekis kurti geresnį ir dvasingesnį gyvenimą. Kaip pranešė Prezidento spaudos tarnyba, šalies vadovas aukštai įvertino Lietuvos pranciškonų veiklą ir paragino juos ypatingą dėmesį skirti darbui su jaunąja karta.


Kad jus ir mus ateitis neprakeiktų!

Balandžio 14 dieną Vilniuje, Genocido aukų muziejuje, įvyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Tarybos ir komisijų narių konferencija. Bendrijos valdybos pirmininkas Vytas Miliauskas, pristatęs darbotvarkę, suteikė žodį Bendrijos pirmininkui Seimo nariui Antanui Stasiškiui. Pastarasis prakalbo apie vykstantį perversmą, apie gyvybinių valstybės struktūrų užvaldymą. Rusija nėra demokratinė valstybė ir nematyti ženklų, rodančių, kad artimiausiu laiku galėtų tokia tapti.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija