Atnaujintas 2007 balandžio 27 d.
Nr.33
(1530)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kunigas, statybininkas, bitininkas

Raguvos klebonas
g. kan. Kazimieras Baronas
Autoriaus nuotrauka

1957 m. balandžio 17-ąją keturiolikai Kauno kunigų seminarijos klierikų buvo suteikti kunigystės šventimai. Tarp jų buvo ir dabartinis Raguvos klebonas g. kan. Kazimieras BARONAS. Su jubiliatu kalbėjosi „XXI amžiaus“ korespondentas Bronius VERTELKA.

Kunigystė – tarnavimas žmonėms

Baigiantis šiems metams švęsite ir savo gyvenimo 80 metų sukaktį. Kuris iš jubiliejų – kunigystės ar gyvenimo – jums yra svarbesnis? Kodėl stojote į seminariją?

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija