Atnaujintas 2007 gegužės 4 d.
Nr.34
(1531)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Ypatinga monsinjoro dovana

Bronius VERTELKA

Mons. Juozapas Antanavičius
ir bibliotekos direktorė Rima Maselytė

Pernai spalį naujuose Panevėžio rūmuose skaitytojams duris atvėrusi Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka tapo svarbiausiu kultūros centru regione. Kasdien vidutiniškai ją aplanko 850 skaitytojų (vieną dieną jų buvo net 1470). Per dieną vidutiniškai į namus išsineša 1700 knygų (kartą jų paėmė 4000). Biblioteka turi per 12 tūkstančių internautų.


Gražiausia pavasario šventė

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Į „Šilo“ vidurinę mokyklą atvyko
kun. Kazimieras Gražulis

Ukmergės „Šilo“ vidurinės mokyklos pradinukų korpuse vyko nuotaikinga tikybos mokytojos suorganizuota šventė, skirta Velykoms. Renginyje dalyvavo Pašilės Šv. Barboros bažnyčios klebonas kun. Kazimieras Gražulis, Muzikos mokyklos akordeonininkai, vyr. mokytojas Eugenijus Žurauskas.

Į renginį atėję mokinių artimieji apžiūrėjo vaikų piešinių parodą, taip pat išmargintus velykinius kiaušinius, atvirukus, megztus viščiukus. Pirmų – ketvirtų klasių mokinukai dainavo daineles, jiems akompanavo Muzikos mokyklos mokytojas E.Žurauskas, o trimitu grojo trečios klasės mokinys Darius Kanapeckas. Ketvirtokai Gytis, Ligita, Sandra ir Deimantė deklamavo eilėraščius.


Gyvenimo kelionės vaisius

Tomas Viluckas Klaipėdos
Ievos Simonaitytės
viešojoje bibliotekoje

Klaipėdoje, Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje, gražų balandžio 24-osios vakarą vyko Tomo Vilucko knygos „Malonės versmės“ pristatymas.

Renginį pradėjo giesmė, po kurios įvadinį žodį tarė kun. teol. lic. Rolandas Karpavičius. Svečias sakė, kad „ši knyga – ilgos gyvenimo kelionės vaisius“. Prelegentas prisiminė, jog ne kartą su autoriumi teko kalbėti, kad labai trūksta Lietuvoje prieinamos literatūros lietuvių kalba, ir džiaugėsi, kad pasirodė ši knyga, skirta tikintiesiems.


Trejų metų kūryboje – angelai

Parodos autorius Anicetas
Kutrevičius rodo vieną savo kūrinį

Net 86 angelai, ir visi skirtingi, sutilpo vienoje erdvėje. Aniceto Kutrevičiaus medžio drožinių paroda „Angelai“ veikė Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros centre. Jos atidarymas vyko balandžio 12-ąją.

Susitikti su medžio meistru A.Kutrevičiumi atėjo jo artimieji, giminės, draugai, pažįstami, buvę bendradarbiai. Susirinko didelis būrys Aniceto kūrybos gerbėjų.


Dar viena knyga apie prelatą Mykolą Krupavičių

Knygos pristatyme (iš kairės):
žemės ūkio viceministrė
dr. Virginija Žostautienė,
dr. Aldona Vasiliauskienė,
prelato Mykolo Krupavičiaus
dukterėčia Genovaitė
Jarumbavičiūtė, prof. Gintautas
Čėsnys ir Kauno jėzuitų
gimnazijos abiturientė
Viktorija Mišeikaitė

Kovo 29 dieną Signatarų namuose įvyko neseniai pasirodžiusios knygos „Prelatas Mykolas Krupavičius“(1885–1970) sutiktuvės. Šventėje dalyvavo Balbieriškio Švč. M.Marijos Rožančinės parapijos klebonas kan. Robertas Bruzga, pradėjęs renginį malda ir taręs įžanginį žodį. Nuoširdžiai susirinkusiuosius sveikino žemės ūkio viceministrė dr. Virginija Žostautienė. Pranešimus skaitė Aukštosios Panemunės Švč. M.Marijos parapijos klebonas kan. Deimantas Brogys, doc. dr. Edvardas Kriščiūnas, dr. Aldona Vasiliauskienė. Kalbėjo prel. M.Krupavičiaus sesers Veronikos duktė Genovaitė Jarumbavičiūtė, prof. Stanislovas Sajauskas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija