Atnaujintas 2007 gegužės 4 d.
Nr.34
(1531)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Gyvenimo kelionės vaisius

Tomas Viluckas Klaipėdos
Ievos Simonaitytės
viešojoje bibliotekoje

Klaipėdoje, Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje, gražų balandžio 24-osios vakarą vyko Tomo Vilucko knygos „Malonės versmės“ pristatymas.

Renginį pradėjo giesmė, po kurios įvadinį žodį tarė kun. teol. lic. Rolandas Karpavičius. Svečias sakė, kad „ši knyga – ilgos gyvenimo kelionės vaisius“. Prelegentas prisiminė, jog ne kartą su autoriumi teko kalbėti, kad labai trūksta Lietuvoje prieinamos literatūros lietuvių kalba, ir džiaugėsi, kad pasirodė ši knyga, skirta tikintiesiems.

Pasak knygos autoriaus ši knyga – bandymas „drauge ieškoti tiesos“. Autorius prisiminė, kaip mėnraštis „Artuma“ paragino rašyti straipsnius apie sakramentus, o ir pats patyrė, kad žmonės beveik nieko nežino apie sakramentus, priima juos beveik vartotojiškai. Knygoje gausu nuorodų į Šventąjį Raštą, kaip visa ko pagrindą, daug nuorodų į Popiežių raštus, į Katekizmą. Autorius pastebi, jog „žmonės Bažnyčios lobyno nepažįsta.“

T.Viluckas, kalbėdamas apie sakramentus, neapsiriboja vien tradicijos ar apeigų analize. Kalbėdamas apie Ligonių sakramentą paliečia kančios ir skausmo problemą; kalbėdamas apie Santuokos sakramentą kalba apie Meilę. Sakramentas – tai slėpinys, kuris tik leidžia prisiliesti. Kaip pastebi autorius, „šiandienis žmogus neturi laiko ilgai skaityti“, todėl stengtasi glaustai ir aiškiai paliesti sakramentų esmę. Taip pat knygoje didelis skyrius skirtas Bažnyčiai, per kurią ateina išgelbėjimas. Gvildenamos ekumenizmo, santykių su kitomis religijomis temos.

Po rašytojo kalbos skambėjo giesmė, duodama laiko gausiai susirinkusiems skaitytojams pamąstyti ir sugalvoti klausimus. Klausimų būta įvairių – klausytojai domėjosi autoriaus nuomone apie sakramentinę Katalikų Bažnyčios vienybę su kitomis krikščioniškomis bendruomenėmis, klausė apie Bažnyčios modernėjimą, paliesta Tradicijos išlaikymo problema.

Atsakydamas į klausimus autorius pabrėžė, jog Bažnyčios pagrindas yra Kristus, po to turi eiti bendruomeninis gyvenimas, nes krikščionis negali būti vienas, o iš to gims tinkamas kunigų parengimas, kokybiška katechezė, gera giesmė, pamokslas, kai bus gyvas tikėjimas ir gyvenimas Kristumi.

T.Viluckas nuoširdžiai padėkojo susirinkusiems. Skaitytojai turėjo galimybę įsigyti pristatytą knygą. Žmonės neskubėjo skirstytis, diskutavo iškeltomis problemomis. Dera pastebėti, jog Klaipėdoje, o turbūt ir visoje Lietuvoje, nerasime daug pasauliečių, rašančių teologinėmis temomis. Tegu ši knyga bus gera pradžia autoriui, o kitiems – padrąsinimas domėtis, skaityti ir rašyti.

Kun. Saulius STUMBRA

Klaipėda

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija